Ieri, la Roșiorii de Vede, Paul C. Șchiopu și-a lansat volumul “Agricultura și industria alimentară în Teleorman”

Recent, la editura “Velox”, din Alexandria, a văzut lumina tiparului noua carte a expertului contabil și publicistului Paul C. Șchiopu, volumul fiind intitulat ”Agricultura și industria alimentară la sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI, în județul Teleorman”. Carte pe care Paul C. Șchiopu a lansato ieri, la Roșiorii de Vede, la evenimentul organizat cu sprijinul Bibliotecii municipale “Gala Galaction” fiind prezenți oameni de cultură, iubitori de carte, prieteni ai autorului.

Despre cartea în sine, dar și despre întreaga activitate publicistică a expertului contabil Paul C. Șchiopu au vorbit, cu tot respectul cuvenit, profesorul și publicistul Ionel Scarlat, bibliotecara Marinela Rușanu și profesorul – autor a numeroase volume de publicistică – Gabriel Argeșeanu, scurte intervenții pe tema acestei lansări de carte având și profesorul Gheorghe Olteanu, precum și unii dintre roșiorenii participanți la acest interesant eveniment cultural. Profesorul de matematică și autor de monografii și de carte școlară Ionel Scarlat, referindu-se la conținutul cărții lansate ieri la Roșiorii de Vede, dar și la alte lucrări monografice ale expertului contabil alexăndrean l-a definit pe Paul C. Șchiopu ca fiind, în înțelesul deplin al cuvântului, “o arhivă vie în ceea ce privește activitatea economică, socială și culturală în ultimele cinci-șase decenii, istoria românilor pe aceste străvechi meleaguri teleormănene. Paul C. Șchiopu s-a dovedit a fi un neobosit căutător, cercetător, în arhive”, dând la iveală, prin cărțile sale, informații de care să ia cunoștiință generațiile prezente și viitoare.

Marinela Rușanu a apreciat că “volumul lansat de către Paul C. Șchiopu este important și pentru locuitorii municipiului Roșiorii de Vede, pentru că în conținutul lui ne regăsim și noi roșiorenii, mai ales în ceea ce privește numeroasele fabrici din sectorul industriei alimentare pe care le-am avut în oraș până în anul 1990 și care, din nefericire, astăzi nu mai sunt”.

Profesorul Gabriel Argeșeanu a făcut celor prezenți, dar mai ales publicistului Paul C. Șchiopu, o mare surpriză, rulând pe ecran aspecte de la alte lansări de carte pe care autorul alexăndrean le-a făcut la Roșiorii de Vede.

Paul C. Șchiopu și-a dedicat, îndeosebi în ultimii ani, bună parte din timp scrisului, sub semnătura domniei sale văzând lumina tiparului peste 20 de lucrări monografice și documentare. Lucrări prin care a pus la dispoziția generațiilor prezente și viitoare fapte certe privind modul în care s-a desfășurat viața economică și socială de-a lungul a zeci de generații pe aceste străvechi meleaguri teleormănene. Între cele mai importante lucrări ale economistului, scriitorului și publicistului Paul C. Șchiopu se numără : Industrializarea cărnii în județulTeleorman (1996), Băncile și alte instituții financiar-bancare din județul Teleorman (2000), Învățământul economic în județul Teleorman – monografie (2002), Economia și cultura grâului în județul Teleorman (2002), Centenarul Școlii de Agricultură din Alexandria – monografie (2003), Comuna Nanov, Teleorman – monografie (2006), Evoluția tehnicilor de scris și de calcul în știința contabilității (2006), Sistemul tehnic-operativ și contabil al cooperativelor agricole de producție (2007), Tipologia și funcționarea cooperativelor agricole de producție (2008), Evidența tehnică în contabilitatea simplă a fermierului (2008). La acestea se adaugă : Monografia satului Ulmeni, Teleorman (2009), Monografia comunei Furculești – Teleorman, alături de profesorul Florea Șuică (2009), Târguri, bâlciuri, oboare, piețe și expoziții în Teleorman (2010), Camera de Agricultură a județului Teleorman, monografie (2010), Relațiile cooperativei cu membrii săi (2010), documentarul “2012 – Anul Internațional al Cooperației” (2013), Niște Neamuri – arbori genealogici (2015), Monografia satelor Urluiu și Broșteanca (2015).

Noua carte a expertului contabil Paul C. Șchiopu este o lucrare de referință în ceea ce privește modul de organizare și de desfășurare a agriculturii și industriei alimentare în județul Teleorman de-a lungul a peste șapte decenii din secolele XX și XXI, în sistemul socialist centralizat, dar și în noile condiții specifice economiei de piață, de organizare a activității economice și sociale. Este o carte complexă, realizată pe baza unei documentări ce a necesitat eforturi extraordinar de mari, în care autorul a pus mult suflet, date fiind sentimentele de patriotism cel caracterizează. O carte scrisă de un bun cunoscător al economiei și vieții sociale din Teleorman, Paul C. Șchiopu lucrând, în calitate de economist și expert contabil, aproape cinci decenii în agricultura, industria alimentară și sistemul bancar din Teleorman.

George ZAVERA