Ieri, la Alexandria consilierii judeţeni au aprobat suplimentarea de fonduri către unităţile spitaliceşti

Între cele 17 proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman desfăşurată ieri, 17 decembrie 2013, s-au aflat şi propunerile referitoare la aprobarea suplimentării fondurilor băneşti pentru unităţile spitaliceşti teleormănene. Este vorba de unităţile spitaliceşti din subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, respectiv de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria, Spitalul de Psihiatrie Poroschia şi Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Roşiorii de Vede. Noile sume de bani repartizate celor trei unităţi spitaliceşti provin din contractele încheiate de acestea cu casele de asigurări de sănătate şi Direcţia de Sănătate Publică Teleorman.
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria i-au fost suplimentate fondurile cu suma de 2.372.000 lei, din aceasta 1.668.000 lei provenind din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate şi 704.000 lei din contractele încheiate cu DSP. Din noua sumă de bani repartizată, 1.876.000 lei vor fi folosiţi pentru asigurarea cheltuielilor de personal, iar suma de 496.000 lei pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. În urma acestei noi rectificări, în sens pozitiv, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria suma totală destinată cheltuielilor de personal şi achiziţionarea bunurilor şi serviciilor se ridică la 57.159.000 lei.
Spitalului de Psihiatrie Poroschia i-a fost aprobată suma de 229.000 lei, bani ce provin din contractul încheiat de respectiva unitate medicală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman. Banii vor fi utilizaţi pentru plata bunurilor şi serviciilor achiziţionate, prin care se asigură buna desfăşurare a actului medical.
În ceea ce priveşte Spitalul de Pneumoftiziologie (TBC) Roşiorii de Vede, veniturile acestuia au fost suplimentate cu suma de 1.098.000 lei, bani provenind din contractele pe care această unitate le-a încheiat cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Teleorman. Din respectiva sumă, 509.000 lei vor fi folosiţi pentru suplimentarea cheltuielilor de personal, iar 589.000 lei pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii. În acelaşi timp, Spitalului TBC i-au fost reduse veniturile la capitolul “subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în sănătate” cu suma de 550.000 lei, unitatea neavând nevoie de respectiva sumă de bani în perioada ce a mai rămas din acest an.
Au fost aprobate, totodată, noile organigrame şi statele de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie Poroschia şi Spitalului de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede, astfel încât actul medical din cele două unităţi spitaliceşti să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

George ZAVERA