I.T.M. Teleorman – Sancţiuni în urma controalelor privind starea de securitate şi sănătate în muncă

În Programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman aferent anului 2013, a fost prevăzut, desfăşurarea unui Proiect Pilot privind îmbunătăţirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderile mici şi mijlocii.
În ceea ce priveşte derularea acţiunii, în cadrul acestui Proiect au fost selectate 16 unităţi economice din judeţul Teleorman, din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţi care au fost supuse unei intense activităţi de informare, conştientizare, monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale referitoare la legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, scopul final al acţiunii fiind cel de eliminare a deficienţelor identificate de către inspectorii de muncă şi îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă.
Urmare a activităţii de îndrumare metodologică a inspectoratelor teritoriale de muncă a rezultat necesitatea dezvoltării unui proiect pilot, la nivel local, în întreprinderile mici şi mijlocii, în domenii de activitate cu riscuri specifice.
Aceste întreprinderi, selectate pentru desfăşurarea proiectului, vor fi informate, îndrumate, monitorizate şi controlate în vederea eliminării deficienţelor identificate de inspectorii de muncă şi îmbunătăţirea starii de securitate şi sănătate în muncă.
Evaluarea finală a acestor întrprinderi va stabili dacă obiectivele proiectului au fost atinse şi dacă aceste intreprinderi se pot constitui în exemple de bune practici pentru celelalte întreprinderi/unităţi, urmănd a fi promovate de către inspectorii de muncă în cadrul întălnirilor trimestriale cu angajatorii, cu reprezentanţii acestora, cu lucrătorii desemnaţi şi cu partenerii sociali.
Etapa de control a evaluării stării de securitate şi sănătate în muncă la cele 16 unităţi selectate, s-a încheiat în ultima zi a lunii mai, şi s-a concretizat prin efectuarea a 16 controale tip sistem.
Cu aceată ocazie au fost identificate un număr de 47 deficienţe pentru care s-au aplicat tot atâtea sancţiuni contravenţionale şi s-au stabilit termene precise de eliminare a acestor neconformităţi.

Mirel MANAFU