Guvernul României * Sprijin financiar de 400 milioane euro pentru agricultură și industria agro-alimentare

Guvernul României a publicat ieri, 1 iulie 2020, Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, plan anunţat schematic în urmă cu o lună, cuprinzând măsuri de finanțare de către Executiv a companiilor românești pentru a redresa situaţia economică a României, grav afectată de criza Covid-19. Printre măsurile propuse prin Planul de Investiții și Relansare Economică se numără oferirea de granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii însumând cca. 1 miliard de euro, programe de finanţare nerambursabilă pentru IMM-uri, în sumă totală de 1,1 miliarde euro, programe de sprijin pentru agricultură – cca 400 milioane euro, pecum și bani pentru investiţii pentru care se alocă 1,5 miliarde de lei / an. De asemenea, sunt propuse garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru şi investiţii, program în valoare de de 8 miliarde lei şi 600 de beneficiari.

Cele 400 milioane euro destinate agriculturii și industriei alimentare vor fi utilzate astfel :

Finanțarea construcției de depozite regionale pentru produsele agricole

Obiectiv: Construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 milioane euro.

Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații

Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6.000 euro / beneficiar. Buget: 48 milioane euro.

Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural

Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători. Valoare grant: 40.000 euro / 2 locuri de muncă create și până la 100.000 euro / 5 locuri de muncă create; Buget: 200 milioane euro.

Instalarea tinerilor fermieri, bani nerambursabili și teren agricol concesionat de la stat:

Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol. Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract, cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

George ZAVERA