Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind acordarea unei mese calde, elevilor

Din toamnă, aproape 500 de elevi din Teleorman vor beneficia de o masă caldă sau un pachet alimentar în fiecare zi, în perioada desfășurării activității didactice. Este vorba despre 468 de elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Lunca, unitate școlară inclusă într-un program pilot în cadrul căruia este acordată o masă caldă preșcolarilor și elevilor din învățământul preuniversitar de stat.

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind aprobarea Programului naţional de acordare a unui supliment alimentar sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat.

Potrivit variantei actualizate a proiectului, afișată pe edu.ro, în anul școlar 2016-2017 vor beneficia de un pachet alimentar/masă caldă aproape 30.000 de elevi din toată țara. Printre aceștia se numără și 468 elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Lunca, din Teleorman. Comparativ cu varianta inițială a proiectului, când în programul pilot erau incluse 25 de unități școlare din toată țara, în varianta actualizată a proiectului sunt incluse 50 de școli din țară.

Limita maximă a valorii zilnice a pachetului alimentar/mesei calde a fost stabilită la 7 lei/elev, iar produsele alimentare primite de elevi în cadrul acestui program vor fi preparate în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare. Toate produsele distribuite vor respecta cerințele prevazute de HG nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor.

Pentru asigurarea alimentelor gratuite pentru elevi, vor fi acordate sume defalcate de la bugetul de stat pentru bugetele locale. Stabilirea sumelor care vor fi acordate fiecărei școli, se face prin înmulțirea numărului de elevi înmatriculați în unitatea de învățământ, cu limita valorii zilnice prevăzute și cu numărul de zile de activitate didactică din anul respectiv.

Acest program pilot se desfășoară pe durata unui an școlar. La finalizarea programului, în urma analizei realizate, pe baza rezultatelor obținute, Guvernul va decide dacă va extinde programul la nivel național.

Rolul acestei OUG este de a se asigura accesul egal la educație tuturor copiiilor și tinerilor din România, în scopul prevenirii și combaterii abandonului scolar prin măsuri integrate urgente de intervenție la nivelul unităților de învățământ preuniversitar.

M. MEILĂ