Guvernul a aprobat modelul bonului valoric pentru Programul EURO 200 * Cererile trebuie depuse până la 21 aprilie

La sfârșitul lunii trecute, Guvernul a aprobat, prin Hotărâre, modelul bonului valoric pentru derularea Programului Euro 200 în acest an, din motive de securitate, culoarea fundalului și seria bonului valoric fiind modificate în fiecare an, prin Hotărâre de Guvern. Culoarea bonului valoric din acest an va fi bleu-gri. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare.

Pentru a intra în posesia unui calculator achiziționat în cadrul Programului Euro 200, solicitanții, elevi şi studenţi din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, trebuie să depună cereri până la data de 21 aprilie 2017. Condiția principală de acordare a bonului valoric este ca solicitanții să provină din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie.

Stabilirea numărului de beneficiari se va realiza de către comisia ”EURO 200” stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, în urma analizei dosarelor depuse și după efectuarea anchetelor sociale, în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie și în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare.

Bonurile valorice vor fi distribuite până la 30 iulie 2017, iar achiziţia propriu-zisă se va putea face până la 31 august.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea: procesor 2 Ghz, 1 GB RAM si 250 GB hard-disk şi software de bază licenţiat, incluzând un sistem de operare şi un program antivirus.

Bugetul alocat de Ministerul Educaţiei Naționale pentru derularea „Euro 200” în anul 2017 este de 15 milioane de lei, pentru un număr estimat de circa 12.000 de beneficiari (elevi şi studenţi).

De menţionat că ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

În județul Teleorman, anul trecut, toți cei 559 de solicitanți au fost declarați eligibil, cu 100 mai puțini comparativ cu anul 2015.

Din 2004, de când se derulează acest program guvernamental, peste 10.000 de elevi teleormăneni și-au achiziționat calculatoare în cadrul programului ”Euro 200”.

M. MEILĂ