Grădinița nr. 10 din Alexandria a intrat în proces de reabilitare. Se desființează și o anexă a Liceului Teoretic C-tin Noica

Ca urmare a faptului că Grădinița nr. 10 din municipiul Alexandria a intrat într-un proces de reabilitare, extindere și dotare, iar un corp al Liceului Teoretic C-tin Noica (o magazie), aflat în imediata vecinătate a unității de învățământ, a fost construit împreună cu o parte din clădirea Grădiniței nr.10, Consiliul Local al municipiului Alexandria a elaborat un proiect de hotărâre ce prevede desființarea magaziei ce aparține liceului. Cele două corpuri, cel din incinta grădiniței și cel aparținând liceului, au funcționat ca spații comune până în anul 1989.

În Expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la desființarea clădirii (C6) a Liceul Teoretic Constantin Noica Alexandria este menționat că ”după trecerea proprietății de la Ministerul Învățământului la Municipiul Alexandria, prin administrator Consiliul Local Alexandria, separarea clădirii C1 (gradinița) – C6 (magazie liceu) s-a facut și prin cartea funciară, astfel încât clădirea C6 nu are acte, deoarece a fost prinsă la corpul C1 al grădiniței”.

Clădirea aparținând liceului, care urmează să fie desființată, a funcționat ca spațiu de depozitare pentru mobilier uzat, material didactic cu volum mare sau cel care a fost scos din uz. Pentru că nu are valoare arhitecutală, iar în prezent nu are nicio funcțiune și prezintă un grad avansat de degradare, s-a propus desființarea acestei anexe. În plus, pentru construirea noii grădinițe se va desființa corpul ce aparține grădiniței și, implicit, clădirea din cadrul liceului, costurile de desființare fiind mult mai mici.

Conform proiectului, după demolarea anexei, se va construi o sală de sport sau un teren de sport cugazon sintetic, pentru elevii Liceului Teoretic C-tin Noica din Alexandria.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Desfiintare cladire (C6) Liceul Teoretic Constantin Noica Alexandria” a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali în ședința extraordinară din data de 14 decembrie 2018.

M. MEILĂ