Gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase în Teleorman

Gestionarea deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase de pe sol dar şi din subsol, de la nivelul judeţului nostru intră în sarcina Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, acolo unde sunt constituite rapoarte de gestionare care reflectă cu exactitate această situaţie privind deşeurile şi substanţele chimice periculoase.
Potrivit unui raport cu caracter bilanţier emis de APM Teleorman, pentru anul 2013, se arată că la nivelul judeţului nostru cantitatea de deşeuri menajere colectată şi eliminată a fost de circa 52.925 tone, ce înseamnă că aceasta a crescut procentual faţă de anul 2012, cu 29 la sută, mai exact cu 12.075 tone, acest lucru datorându-se punerii în funcţiune a depozitului ecologic de la Mavrodin şi colectării, respectiv depozitării deşeurilor, din mediul rural.
După procesul de selectare a deşeurilor, în anul 2013 a reieşit o scădere a cantităţii de deşeuri de hârtie-carton cu 51 la sută comparativ cu anul 2012 (de la 2995 tone în anul 2012, la 1535 tone în anul 2013).
În schimb cantitatea de deşeuri de plastic a crescut procentual cu 45 la sută, (de la 4812 tone în anul 2012, la 7278 tone în anul 2013).
Referitor la gestionarea deşeurilor industriale, la nivelul judeţului nostru sunt şase depozite pentru colectarea acestora. Patru dintre depozite aparţin operatorului S.C. Donau Chem SRL Turnu Măgurele, iar alte două depozite de şlam petrolier care reprezintă deşeuri periculoase, aparţin S.C. OMV Petrom S.A. din Zona de Producţie V Moesia Nord.
La capitolul ambalaje şi deşeuri de ambalaje, la nivelul judeţului nostru, conform inventarului realizat în anul 2012, au fost înregistraţi patru operatori economici producători de ambalaje, 40 de operatori economici producători de produse ambalate, dintre care 21, produc sub 1000 Kg pe an, iar alţi opt operatori economici sunt specializaţi în colectarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje.
În categoria deşeurilor mai intră şi uleiurile uzate, bateriile şi acumulatorii care conţin anumite substanţe periculoase, anvelopele uzate, echipamentele electrice şi electrocasnice defecte, vehiculele scoase din uz, dar şi multe alte produse.
Defalcat pe categorii, colectarea uleiurilor uzate întră în sarcina centrelor de comercializare a acestora, iar conform Legii nr.167/2010 privind Fondul de Mediu, în anul 2013, procentul de recuperare al uleiurilor uzate a fost de 80 la sută.
În anul 2013 colectându-se cantitatea de 304 tone, cu nouă tone mai mult ca în perioada anterioară.
Pentru colectarea bateriilor şi acumulatorilor, sunt înregistraţi şapte operatori economici, a căror activitate pe anul 2013 s-a concretizat prin colectarea şi predarea în vederea valorificării, a cantităţii de 137 de tone de baterii şi acumulatori uzaţi, faţă de cele 174 de tone, colectate în 2012.
În schimb, cantitatea de anvelope uzate a crescut în anul anterior, de la 152 de tone în 2012, la 194 de tone în 2013.
Echipamentele electrice şi electrocasnice scoase din uz, au totalizat 163 de tone în anul 2013, faţă de cele 109 tone colectate în 2012. Creşterea înregistrată în anul 2013 fiind în procent de 67 la sută, ceea ce arată o implicare cât mai bună a operatoriilor în gestionarea acestui tip de deşeuri.
Referitor la colectarea autoturismelor ieşite din uz, la nivelul judeţului nostru sunt autorizaţi pentru ridicarea acestora, doi operatori şi anume S.C. Dan Construct Com SRL Alexandria şi S.C. Ideal Com SRL Turnu Măgurele, unde au fost colectate prin programul RABLA 284 de bucăţi în 2013, faţă de 863 de VSU colectate în anul 2012.
Cu amănunte despre colectarea substanţelor periculoase vom reveni într-un număr viitor al ziarului nostru.

M.M.

About The Author