Gâsca cu gât roșu și fluturii aduc fermierilor venit de 250 până la 410 euro/hectar!

Pentru acest an, fermierii și ceilalți proprietari de pajiști naturale sau terenuri agricole, pe care sălășuiesc păsări săbatice protejate prin lege, vor primi sume apreciabile de bani, sub formă de plăți compensatorii, în cadrul Măsurii 10 Agromediu și climă. Cele mai mari sume de bani vor intra în conturile deținătorilor de pajiști naturale importante pentru fluturi (Maculinea sp.), în cuantum de 410 euro/hectar. Pasărea crex crex (cârstelul de câmp) aduce un venit de 310 euro/hectar, dropia – 269 euro/hectar, iar gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 250 €/hectar/an.

Iată care sunt sumele de bani ce vor intra în conturile deținătorilor de pajiști naturale sau terenuri arabile importante pentru păsările protejate prin lege, precum și pentru rasele de animale locale în pericol de abandon.

Pajiști importante pentru păsări – sub-pachetul 3.1 – Crex crex – varianta 3.1.1 – lucrări manuale 310 €/ha/an; varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare 231 €/ha/an.

Pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – varianta 6.1 – lucrări manuale 410 €/ha/an; varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare 331 €/ha/an.

Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) 250 €/ha/an.

Pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică :

varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică 269 €/ha/an, varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila țipătoare mică 190 €/ha/an.

Pajiști importante pentru dropie – varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie 269 €/ha/an; varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie 190 €/ha/an; varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie 169 €/ha/an.

Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon : Ovine – 87 €/UVM/an; Caprine 40 €/UVM/an; Bovine: taurine și bubaline – 200 €/UVM/an; Ecvidee – 200 €/UVM/an; Porcine 176 €/UVM/an.

George ZAVERA