Gâsca cu gât roşu a adus fermierilor subvenţii de peste 42.500 de euro

Păsările ocrotite de lege pot aduce fermierilor care deţin suprafeţe de teren în zonele naturale protejate venituri sigure în fiecare an, indiferent dacă respectivele terenuri sunt sau nu cultivate. Banii vin anual sub formă de subvenţii, fiind accesate de către fermieri prin Măsura 214, plăţi de agromediu. Condiţia cea mai importantă pentru a se încadra în prevederile acestei Măsuri este ca fermierii să asigure la recoltare sau din alte surse o cantitate de produse agricole, respectiv de porumb, pentru a fi consumate de păsările existente în zonă. Anul trecut, un număr de 11 fermieri din judeţul Galaţi, ce deţin împreună 250 de hectare de teren în vecinătatea Dunării, au primit câte 171 euro la hectar drept subvenţii pe Măsura 214 – plăţi de agromediu, suma totală intrată în conturile acestora fiind de 42.500 euro. În zona respectivă cuibăreşte gâsca cu gât roşu, pasăre ocrotită prin lege.
Pentru a primi sprijinul cuvenit, fermierii s-au angajat să respecte anumite cerinţe. Prima s-a referit la strângerea porumbului înainte de 15 septembrie şi lăsarea unei suprafeţe de minim 5 la sută nerecoltată. În situaţia când nu ar fi fost înfiinţată cultură de porumb, beneficiarii de astfel de subvenţii şi-au asumat obligaţia de a asigura o cantitate de 100 kg de porumb boabe la hectar, în cel puţin un punct de hrănire situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate ş.a.
Astfel de sume ar fi putut primi şi fermierii teleormăneni care deţin terenuri în aria protejată de la Confluenţa Oltului cu Dunărea, unde trăiesc două specii de păsări – cormoranul mic şi raţa roşie – protejate de lege. Dar şi deţinătorii de terenuri din arealul Bălţii Suhaia, arie naturală de protecţie acvifaunistică, unde trăiesc nu mai puţin de 27 de specii de păsări ocrotite de lege. Din necunoaştere, sau din comoditate, fermierii teleormăneni ce deţin suprafeţe de teren în cele două arii naturale protejate nu au luat în calcul şi Măsura 214 – plăţi de agromediu, aşa că nici subvenţiile pe care le puteau accesa nu le-au întregit conturile.

George ZAVERA