Garda de Mediu Teleorman – Sesiune de informare pe tema biodiversităţii

În cadrul celei de a doua sesiune de comunicări, din proiectul “Managementul Comun al Riscului în Zona de Frontieră a Dunării”, vineri 25 octombrie 2013 la Sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Teleorman, s-a desfăşurat cea de a doua zi a lucrărilor programate în cadrul sesiunilor de informare, a cărei temă a fost “biodiversitatea”.
Cu această ocazie Luiza Teodorescu reprezentanta Agenţiei pentru Protecţia Mediului Teleorman, a prezentat “Reţeau Naturală 2000” de la nivelul judeţului nostru, apoi, un alt reprezentant al aceleiaşi agenţii, Laura Simion a trecut la prezentarea ariilor naturale protejate din aceeaşi regiune. Tot cu această ocazie s-au mai subliniat şi alte aspecte privind beneficiile şi oportunităţile de finanţare ale reţelei Natura 2000.
Lucrările au continuat cu prezentarea strategiei naţionale pentru conservarea biodiversităţii în perioada 2010 – 2020.
Ionescu Alexandru, reprezentantul Direcţiei Silvice Teleorman, a avut sarcina de a disacuta despre pădure, ca un important factor stabilizator de mediu.
În lucrarea susţinută de Vladimir Toncea, preşedintele Asociaţiei “Echilibru”, au mai fost prezentate şi alte aspecte privind presiunile antropice şi riscurile naturale în ariile protejate, din cursul inferior al Dunării, pe sectoarele româneşti delimitate de localităţile Corabia – Turnu Măgurele şi Olteniţa – Călăraşi.
Ca şi în prima zi a lucrărilor, întâlnirea s-a încheiat, prin sesiunea de întrebări şi răspunsuri, generate după formarea principalelor concluzii apărute în urma sesiunii de informare.

M.M.