GAL “Teleorman Regiunea Vlaşca” investeşte în infrastructura socială

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală TELEORMAN REGIUNEA VLAŞCA este o structură formată din 9 localităţi rurale din judetul Teleorman: Coşmeşti, Gratia, Necşeşti, Poeni, Purani, Scurtu Mare, Siliştea, Talpa şi Trivale-Moşteni.

GAL Teleorman Regiunea Vlaşca a lansat apelul de selecţie nr. 1/2018 pe Măsura M4/6B – Investiţii în infrastructura socială, proiectele urmând a fi depuse în perioada 05.11.2018 – 05.12.2018.

Beneficiari ai Măsurii M4/6B sunt administraţiile publice locale prin structuri specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţi executive din UAT organizate la nivel de comună, unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate, organizaţii neguvernamentale, respectiv asociaţii şi fundaţii, culte recunoscute de lege şi, totodată, GAL TELEORMAN REGIUNEA VLAŞCA, pentru operatiunile de interes public ce vizează infrastructura socială, pentru care niciun alt solicitant nu-şi manifestă interesul şi se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fondul disponibil pentru Măsura M4/6B Investiţii în infrastructura socială este de 62.444,96 euro, suma maximă nerambursabilă/proiect fiind de 62.444,96 euro.

Proiectele se vor depune la sediul GAL Teleorman Regiunea Vlaşca,din localitatea Talpa, în intervalul orar 8.00 – 16.00 , în fiecare zi lucrătoare, până la data limită de 05 decembrie 2018.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii lansate sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL cu anexele aferente, aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galregiuneavlasca.ro . Informaţii pot fi obţinute şi şi la telefon 0786.885.563 – Simion Oana Marina – Manager, e-mail: galtr.vlasca@mail.com .

George ZAVERA