GAL Dunărea de Sud

Formare profesională în sectorul agricol, finanţată cu fonduri însumând … 5000 euro!

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, a anunţat lansarea în perioada 5-15 octombrie 2018

a celei de-a doua sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare, pentru măsura M4/2B – Încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii și a formării profesionale în sectorul agricol din GAL Dunărea de Sud, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020.

Beneficiari eligibili sunt:

  • Entităţi publice sau private care activează în domeniul formării profesionale a adulților și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecţie.
  • Alte instituții publice/private cu rol relevant în formarea profesională

Pentru această sesiune de depunere de proiecte pe Măsura M4/2B este alocată suma de… 5.000 euro. Conform GAL Dunărea de Sud suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 5000 euro.

Data limită de primire a proiectelor la sediul GAL Dunărea de Sud este 15 octombrie 2018, ora 14,00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt

cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Dunărea de Sud

postat pe pagina de internet www.galdunareadesud.ro

George ZAVERA