GAL Dunărea de Sud * Proiectele pentru modernizarea infrastructurii sociale se depun până pe 28 februarie 2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dunărea de Sud, cu sediul în comuna Fântânele, Teleorman, a prelungit perioada de depunere de proiecte în cadrul apelului de selecție pentru măsura M7/6B – Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014 – 2020, deschis în perioada 22.05.2018-31.01.2019, pentru intervalul 31.01.2019 – 28.02.2019.

Beneficiari eligibili pot fi UAT-urile din teritoriul GAL Dunărea de Sud, Asociaţiile de Dezvoltare Intracomunitară din teritoriul GAL; ONG-uri, precum şi GAL-lul în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. În acest caz, verificarea eligibilității și a criteriilor de selecție se va efectua de către o altă entitate, ce va fi stabilită prin documentele de implementare a sub-măsurii 19.2.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect nu va depăși 50.000, indiferent de tipul investiției.

Intensitatea sprijinului va fi 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri.

Data limită de depunere a proiectelor – 28.02.2019, ora 14,00.

Proiectele se depun la sediul GAL Dunărea de Sud, din comuna Fântânele. Modelul de cerere de finanţare pe care trebuie să-l folosească solicitanţii pentru măsura M7/6B – Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale va fi corespunzător formularului – cadru pentru măsura M7/6B, disponibilă pe site-ul