GAL „Câmpia Burnazului” * Pentru accesarea a 100.000 euro, cererile se depun până la data de 10 octombrie 2018

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Câmpia Burnazului” are în derulare Apelul de selecţie de proiecte pentru măsura M8/6B – Înfiinţarea infrastructurii publice adresată categoriilor defavorizate şi minorităţilor. Apelul de selecţie de proiecte pentru această măsură de finanţare a fost lansat în data de 10 septembrie 2018, iar data limită pentru depunerea proiectelor este data de 10 octombrie 2018, ora 18,30.

Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Câmpia Burnazului”, din comuna Peretu, în intervalul orar 08.30 – 16.30.

Pentru acest apel de selecţie de proiecte a fost alocată suma de 100.000 euro

Valoarea finanţării nerambursabile a unui proiect poate fi cuprinsă între 5.000 – 100.000 euro. Intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru investiții negeneratoare de venit.

Modelul de cerere de finanţare pentru masura M8/6B -Înfiinţarea infrastructurii publice adresată categoriilor defavorizate şi minorităţilor, pe care trebuie să îl folosească solicitanţii este publicat în format editabil pe site-ul GAL „Câmpia Burnazului”, www.campiaburnazului.ro, secţiunea Măsuri.

Spaţiul rural din zona acoperită de GAL „Câmpia Burnazului” include comunele telerormănene : Balaci, Beuca, Buzescu, Călinești, Drăcșenei, Drăgănești de Vede, Drăgăneşti Vlaşca, Măgura, Măldăeni, Mavrodin, Nenciuleşti, Orbeasca, Peretu, Plosca, Rădoiești, Scrioaștea, Siliștea Gumești, Stejaru şi Vedea, Zâmbreasca.

George ZAVERA