Fermierii teleormăneni mai au de semănat cu cereale păioase 24.371 hectare

La începutul actualei campanii agricole de toamnă, fermierii teleormăneni şi-au propus, conform datelor centralizate la nivelul Direcţiei pentru Agricultură Teleorman, să înfiinţeze culturi de cereale păioase, rapiţă pentru ulei, plante de nutreţ şi alte culturi pe o suprafaţă de 230.060 hectare. La acestea s-au adăugat lucrările de strângere şi depozitare a recoltelor de porumb şi floarea soarelui de pe mai bine de 181.000 hectare, precum şi eliberarea terenului de resturile vegetale şi efectuarea arăturilor adânci de toamnă pe suprafeţele destinate însămânţării culturilor din primăvara anului următor. Printr-o bună organizare a activităţii zilnice, fermierii teleormăneni au reuşit să strângă în cele mai bune condiţii recoltele de floarea soarelui, sorg şi porumb, satisfacţia fiind cu atât mai mare cu cât producţiile obţinute sunt peste cele din anul trecut. Astfel, de pe cele 87.300 hectare cultivate cu floarea soarelui a fost obţinută o producţie medie de 2.149 kilograme la hectar, iar la porumb, de pe cele 85.000 de hectare aflate în cultură în acest an producţia medie la unitatea de suprafaţă este de 4.665 kilograme. La cultura de sorg pentru boabe, producţia medie la unitatea de suprafaţă, de pe cele 1.806 hectare cultivate în acest an, a fost 1.570 kilograme. În acelaşi timp, viticultorii au reuşit să obţină o producţie medie de 4.850 kilograme struguri la hectar, de pe cele 6.924 hectare de vii existente în judeţ.
Din cele 230.000 hectare pe care fermierii din judeţul nostru şi-au propus să le însămânţeze în această toamnă, conform precizărilor făcute de consilierul cu relaţii publice al Direcţiei pentru Agricultură Teleorman, inginer Stelian Găină, au fost semănate 205.689 hectare, realizările, procentual, fiind de 89 la sută, ceea ce înseamnă că suprafaţa rămasă de semănat la data de 6 noiembrie 2013 era de 24.371 hectare.
La rapiţa pentru ulei, din cele 32.180 hectare prevăzute au fost semănate 28.785 hectare (90%), lucrare ce nu va mai fi continuată, dată fiind depăşirea deja a perioadei optime de semănat pentru această cultură.
Orzul de toamnă a fost semănat pe 18.450 din cele 21.010 hectare pe care şi le-au propus fermierii, iar la orzoaica de toamnă sămânţa a fost pusă sub brazdă pe 3.790 hectare, din cele 4.020 hectare planificate, în timp ce la cultura de triticale din programul de 3.260 hectare a fost însămânţată suprafaţa de 2.895 hectare.
În ceea ce priveşte grâul şi secara, până la această dată însămânţările s-au efectuat pe 150.425 hectare, din cele 168.250 hectare prevăzute la începutul actualei campanii de toamnă, pentru realizarea programului fiind încă de însămânţat 17.825 hectare. În ultimele şapte zile, fermierii teleormăneni au reuşit să însămânţeze cu grâu doar 4.048 hectare, ritmul de lucru fiind destul de scăzut dacă ţinem seama de suprafeţele care mai sunt de semănat şi de vremea prielnică pentru desfăşurarea lucrărilor de pregătire a terenului şi pentru semănat. Doar la capitolul “alte culturi” programul de 1.340 de hectare a fost realizat integral.
Până în urmă cu două zile, arăturile pentru însămânţările de primăvară au fost executate pe 156.930 hectare, executarea unor arături de cea mai bună calitate fiind unul dintre factorii deosebiţi de importanţi în obţinerea de producţii agricole mari şi stabile în anul 2014.

George ZAVERA