Fermierii, solicitaţi să-şi pregătească proiectele pentru modernizarea sistemelor de irigaţii

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) anunţă fermierii că va deschide o nouă sesiune de primire de proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru sub-măsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de irigaţii, în valoare de 200 milioane de euro.

Sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă în acest trimestru, după un interval de 7 zile calendaristice de la postarea pe site-ul AFIR a ghidului solicitantului şi a documentelor de procedurilor aferente.

Suma disponibilă pentru selecţia proiectelor în această sesiune este de 200 milioane euro. Se precizează faptul că alocarea publică a sub-măsurii 4.3 este de 441 milioane euro, până în prezent fiind lansate două sesiuni de depunere de proiecte la nivel naţional cu o alocare de 368 milioane euro şi una la nivelul zonei ITI Delta Dunării cu o alocare de 7 milioane euro. În cadrul sesiunilor lansate anterior au fost depuse 233 de proiecte, din acestea fiind selectate 199 de proiecte în valoare de 195,8 milioane euro şi contractate 192 de proiecte în valoare de 187,2 milioane euro.

Beneficiarii eligibili în cadrul sesiunii vor fi organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI / FOUAI) înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din fermieri proprietari / utilizatori de terenuri agricole, precizează MADR. Vor fi finanţate proiectele a căror valoare maximă eligibilă este de un milion euro/proiect şi care vizează modernizarea infrastructurii secundare de irigaţii, respectiv modernizarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, inclusiv a clădirilor aferente acestora, precum şi racordarea la utilităţi, sistemele de contorizare a apei, inclusiv construcţia/modernizarea bazinelor de colectare şi stocare a apei de irigat.

Organizaţiile sau federaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii vor putea primi finanţare pentru achiziţia de echipamente de irigat în limita a maximum 30% din valoarea totală eligibilă a proiectului, mai precizează MADR.

George ZAVERA