Fermierii se pot deplasa în câmp, și în baza declarației pe propria răspundere

Pentru a nu stânjeni efectuarea lucrărilor agricole de sezon, dar și comercializarea de către fermieri și procesatori a produselor agroalimentare, în Ordonanța militară au fost prevăzute măsuri care trebuie să fie respectate de către toate persoanele care participă la astfel de activități.

Pentru a li se permite deplasarea de la sediile fermelor la locul de desfășurare a lucrărilor agricole din câmp sau din fermele zootehnice, și a evita astfel sancțiunile prevăzute de lege, specialiștii agricoli și ceilalți lucrători agricoli trebuie să aibă asupra lor adeverința emisă de angajator, care prevede deplasarea de la domiciliu la sediul fermei și punctele de lucru ale unității până în câmp. Același document trebuie să îl aibă asupra lor și procesatorii de produse provenite din sectorul vegetal și de produse de origine animală, atunci când comercializează produsele agroalimentare.

De asemenea, fermierii, chiar și cei care au vârsta de peste 65 de ani, care realizează activități agricole sau comercializează produse agroalimentare, își pot desfășura activitatea cu condiția de a avea tot timpul asupra lor declarația completată pe proprie răspundere. Pentru comercializare, fermierii trebuie să aibă în vedere și faptul că trebuie să dețină și să prezinte organelor de control atestatul de producător agricol, carnetul de comercializare și actul de identitate, având în vedere prevederile Ordonanței militare 3/2020.

Astfel, toți fermierii care se deplasează pentru efectuarea lucrărilor agricole în câmp sau în ferme trebuie să aibă asupra lor DECLARAȚIA pe proprie răspundere completată.

George ZAVERA