Fermierii restanţi la ADS nu vor primi banii reprezentând subvenţii din bugetul statului

Fermierii care au sume de bani neachitate la zi către Agenţia Domeniilor Statului nu vor primi subvenţiile acordate din bugetul statului, se arată în Nota de fundamentare la “Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului”. În respectiva Notă de fundamentare se arată:“Se impune ca toţi beneficiarii contractelor de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor Statului, să declare şi să plătească sumele curente la organele fiscale competente, subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Plata cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat este condiţionată de plata în termen a redevenţei de către beneficiarii contractelor menţionate”.
În OUG citată se precizează că “Plata sumelor cuvenite beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) cu titlu de susţinere financiară a agriculturii de către stat, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi având ca sursă de finanţare exclusiv bugetul de stat, se efectuează într-un cont disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului. Beneficiarii pot utiliza sumele din contul disponibil numai după achitarea redevenţei restante.”
Declaraţia – inventar pentru redevenţele restante către ADS se depune până la 25 februarie 2013, la Fisc
În prima parte a lunii ianuarie din acest an, prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 8/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 23 din 11 ianuarie 2013, s-a aprobat modelul şi conţinutul Formularului 172 “Declaraţie – inventar privind redevenţe rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate”. Potrivit respectivului ordin, până la 25 februarie a.c., agenţii economici care aveau restanţe în sold la 15 noiembrie 2012 către Agenţia Domeniilor Statului. sunt obligaţi să depună la Fisc declaraţia-inventar, avizată de ADS (formular 172) privind redevenţele restante.

A consemnat Ioana NEDELCU