Fermierii pot achiziționa utilaje agricole în leasing, cu garanții de la stat !

Guvernul României anunță un program de garantare a achizițiilor de echipamente și utilaje în leasing, o schemă de ajutor cu un buget de 1,5 miliarde de lei. Perioada de desfășurare a schemei va fi de un an, iar finanțarea acordată unui beneficiar va fi până la limita maximă de 5 milioane de lei.

Principalele avantaje oferite prin program beneficiarilor eligibili, respectiv IMM-urilor, inclusiv celor din agricultură, constau în în acordarea garanțiilor de stat în completarea garanțiilor constituite asupra bunurilor care fac obiectul contractului de leasing, eliminarea condiției de plată a avansului până la data de 31.12.2020, plafonarea costurilor de finanțare / elementelor componente ale structurii de cost la un nivel propus al dobânzii, respectiv ROBOR 3m + marja de 2%, precum și acordarea unei perioade de grație de 12 luni la plata creditului în cadrul duratei maxime a perioadei de leasing de 6 ani.

Plafonul alocat schemei de ajutor este de 1,5 miliarde lei de la bugetul de stat, iar perioada de valabilitate a schemei este de un an.

Sectoarele / domeniile de activitate eligibile în cadrul Programului sunt următoarele: agricultura, silvicultura și pescuitul; industria extractivă; industria prelucrătoare, construcțiile; activitățile de poștă și curier; hoteluri și restaurante; activitățile de editare; activități de servicii în tehnologia informației și activitățile de servicii informatice; activități de cercetare- dezvoltare; sănătate și asistență socială.

Costurile suportate de beneficiari aferente garanțiilor acordate în cadrul programului constau în : plata comisionului de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și a comisionului de administrare / gestionare cuvenit FNGCIMM, ale căror niveluri sunt stabilite anual prin ordin al ministrului Finanțelor Publice.

George ZAVERA