Fermierii pot accesa sprijinul financiar nerambursabil pentru investiții în procesarea produselor agricole

In cadrul schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, aferentă submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, România are alocată suma de 112,5 milioane euro. Pentru sesiunea 2017, ce va demara la data de 1 iulie, suma alocată este de 70 milioane euro, conform datelor furnizate de Agentia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, la această sumă adăugându-se încă 30 de milioane de euro, neconsumate în 2016. Prin această schemă de sprijin se acordă finanțare nerambursabilă de maximum 50%, respectiv între un milion și 2,5 milioane euro/proiect în funcție de tipul de investiție.

Investițiile eligibile sunt în domenii precum fabricarea produselor de panificatie și de patiserie, a ciocolatei, condimentelor, înghețatei, suplimentelor alimentare, a berii etc. Banii sunt acordați pentru constructia de spații de producție și de depozitare, pentru procurarea de instalatii, utilaje și echipamente identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate. Inverstițiile pot fi și pentru extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților existente de procesare, infrastructura internă și utilități, construcții destinate procesului tehnologic: colectare – depozitare (materii prime/ produse non-agricole) – sortare – condiționare materii prime – procesare comercializare; achiziționarea de utilaje, instalatii, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime/ comercializării produselor nonagricole în cadrul lanțurilor alimentare integrate.

Banii mai pot fi utilizați pentru achiziționarea de tehnologii, patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului; achizitionare software; organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță alimentară; marketing-ul produselor neagricole, creare marcă înregistrată/ brand – în limita a maxim 5% din valoarea eligibilă a proiectului și a 30.000 euro etc. Informații detaliate privind această schemă de sprijin financiar pot fi aflate consultând site-ul oficial al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

George ZAVERA