Fermierii afectați de secetă primesc ajutor!

Schema de ajutor pentru culturile afectate de secetă anul trecut a fost aprobată. Beneficiarii schemei sunt producătorii agricoli, fermierii, care au înființat culturi de porumb, floarea – soarelui, soia și mazăre în primăvara anului 2022 ce au fost afectate de seceta pedologică în perioada martie – septembrie 2022 în grade de afectare de peste 30 la sută până la 100 la sută inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi.

Schema se acordă următoarelor culturi și care au fost afectate de seceta pedologică în grade de afectare peste 30 la sută și până la 100 la sută inclusiv, conform proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor: porumb; floarea – soarelui; soia și mazăre.

Beneficiarii sunt eligibili la solicitarea schemei dacă dețin proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, întocmit până cel târziu la data de 30 noiembrie 2022 inclusiv conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru culturile de porumb și/sau floarea – soarelui și/sau soia și/sau mazăre, înființate în primăvara anului 2022 și suprafețele calamitate de seceta pedologică. Ei trebuie să fie înregistrați în evidențele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cu cererea unică de plată 2022, din care se identifică culturile înființate în primăvara anului 2022, respectiv porumb și / sau floarea – soarelui, și/sau soia și/sau mazăre precum și suprafețele de teren declarate aferente ac

estor culture.

Cheltuielile eligibile prevăzute în proiectul de schemă de ajutor pentru porumb sunt de 4.503,30 lei/ha; floarea – soarelui – 4.259,20 lei/ha; soia – 5.369,0 lei/ha; mazăre – 6.396,30 lei/ha.

Ajutorul de stat sub forma de grant unitar este în cuantum maxim de 1.000 lei/ha aferent unui grad de calamitare de 100 la sută, care este prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, pentru oricare dintre culturi.

Dacă procentul de calamitare prevăzut în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor este de peste 30 la sută și până la 100 la sută, cuantumul grantului unitar care se poate acorda se diminuează corespunzător.

Pentru oricare dintre culturi, sumele totale reprezentând grantul care se poate acorda unui beneficiar se stabilesc prin înmulțirea cuantumului grantului unitar cu procentul de calamitare și cu suprafața calamitată, menționate în procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, iar rezultatul obținut se împarte la o sută.

Un număr de peste 148.000 de fermieri au fost afectați de seceta pedologică.

Claudiu DUMITRACHE