Exploatările forestiere vor fi supuse controalelor ITM

În România, domeniul exploatării forestiere ocupă locul II, după domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte producerea accidentelor de muncă, ceea ce a făcut ca Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman să desfăşoare pe parcursul anului 2014, în conformitate cu Programul propriu de acţiuni avizat de Inspecţia Muncii, o acţiune sectorială în domeniul silvicultură şi exploatări forestiere. Este vorba despre – “Verificarea respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă şi a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere”, care va avea în vedere verificarea agenţii economici ce desfăşoară activităţi specifice pe teritoriul judeţului Teleorman.
Acţiuni similare se desfăşoară şi la nivel naţional conform aceleiaşi metodologii şi a fost generată în urma analizei privind evoluţia numărului de accidentaţi în muncă la nivel naţional. Astfel a reieşit faptul că în domeniul silviculturii şi exploatării forestiere s-a înregistrat un număr mare de accidentaţi mortal şi cu invaliditate, ceea ce situează acest domeniu pe locul II în ramurile economiei naţionale, după cel al construcţiilor, cu risc crescut de accidente mortale.
Statisticile elaborate în acest sens, arată faptul că în decursul anului 2012, dintr-un total de 102 accidente în muncă, 67 au fost accidente cu incapacitate temporară de muncă, 6 accidente de muncă cu invaliditate şi 29 au fost accidente de muncă mortale.
La 9 luni, în anul 2013 dintr-un total de 82 accidentaţi în muncă, mai mult de jumătate (48), au fost accidente cu incapacitate temporară de muncă, 8 accidente de muncă cu invaliditate şi 26 au fost accidente mortale de muncă.
Principalele cauze ale producerii accidentelor de muncă mortale şi cu invaliditate au fost:
– proiectarea de materiale şi obiecte precum şi efectuarea necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări – 34 la sută; căderea, prăbuşirea de materiale şi obiecte –în raport de 26,9 la sută; prinderea, lovirea, strivirea de maşini, utilaje în funcţiune, de mijloacele de transport (inclusiv răsturnări) mai ales în exteriorul unităţii – 24,4 la sută; neefectuarea în timp a operaţiilor indispensabile securităţii muncii – 21,2 la sută; – expunerea în afara sarcinii de muncă prin deplasare/staţionare în zone periculoase – 21,2 la sută; – pătrunderea persoanelor străine, care nu au legătură cu muncă în parchetele de exploatare -14,3 la sută.
Cele mai frecvente neconformităţi constatate în timpul controalelor anterioare sunt legate de efectuarea lucrărilor specifice meseriei de fasonator mecanic şi mecanizator forestier de către lucrători care nu au calificarea necesară.
Ca urmare, obiectivele acestei acţiuni sectoriale vor consta în verificarea modului în care se aplică şi respectă, de către angajatori şi lucrători, a prevederilor legale referitoare la securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii producerii evenimentelor în timpul desfăşurării activităţii de exploatare forestieră şi la transportul masei lemnoase pe drumurile forestiere.

M.M.