Eveniment la Liceul Teoretic ”Constantin Noica” din Alexandria

Deschiderea oficială a proiectului Erasmus+ “Let’s Make School Our Second Home!”

În calitate de școală coordonatoare a proiectului Erasmus+ “Let’s Make School Our Second Home!” (Să facem din școală o a doua casă!”), Liceul Teoretic ”Constatin Noica din Alexandria” a organizat luni, 19 noiembrie 2018, deschiderea oficială a proiectului în care sunt implicate cinci licee, din România, Grecia, Turcia, Italia și Portugalia.

La evenimentul de deschidere a proiectului, care a început de la ora 11:00 în amfiteatrul liceului din Alexandria, au participat 12 profesori de la școlile partenere și profesori ai Liceului Teoretic ”Constantin Noica” din municipiul reședință de județ.

Printre invitații la evenimentul de deschidere a proiectului s-au numărat: viceprimarul Alexandriei, Ioan Augustin, directorul de cancelarie a prefectului județului Teleorman, George Chițu și inspectorul școlar, Alina Cepan.

În cursul acestei săptămâni, între 19-23 noiembrie, cei 12 profesori ai școlilor partenere, alături de alți 6 profesori ai unității de învățământ coordonatoare a proiectului vor susține activități, ateliere și dezbateri în cadrul primei activități de învățare și schimb de bune practici din cadrul proiectului.

Derulararea acestor activități urmărește: dobândirea unei înțelegeri clare a procesului creativ, de încurajare în timpul orelor și activităților extracurriculare; dobândirea abilităților de comunicare mai eficiente, pentru a facilita transmiterea conținutului; să proiecteze activitatea didactică în colaborare cu ceilalți colegi, pentru a face conținuturile mai accesibile; să promoveze diversitatea și dimensiunea europeană a procesului educativ.

Totodată, obiectivele acestor activități desfășurate în cadrul proiectului sunt:

  • dobândirea de noi competențe de către 14 profesori de la liceele implicate în proiect pentru a aplica strategii de tipul “4C” în procesul instructiv-educativ;
  • dobândirea de noi competențe de către 200 de elevi de la școlile implicate pentru colaborarea în timpul orelor și activităților extracurriculare prin rezolvare de probleme, asumarea responsabilităților și găsirea de soluții;
  • dezvoltarea de noi competențe de către 60 de profesori de la liceele implicate pentru încorporarea și implementarea de noi tehnologii într-un curriculum care să includă strategii de tipul “4C” și componenta IT.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de doi ani și va beneficia de finanțare din partea Comisiei Europene în valoare de 164588.00 EUR, din care 39364.00 EUR revin liceului nostru.

Scopul proiectului este crearea unui mediu școlar motivațional la nivelul tuturor celor cinci școli partenere, care să sprijine elevii din mediile dezavantajate, să prevină rezultatele slabe la învățătură sau abandonul școlar.

M. MEILĂ