Evaluări de risc la securitatea fizică

Toate societăţile comerciale sunt obligate ca, până la data de 16 iunie, să contacteze un evaluator care să realizeze contra cost analiza de risc la securitate fizică. Această evaluare urmând a fi efectuată pentru toate şi fiecare dintre obiectele de activitate active şi sediile pe care firmele le au, conform legii. În caz contrar, firmele riscă amenzi uriaşe.
Analiză de risc este, de fapt, documentul prin care un specialist analizează şi stabileşte de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv să acopere toate vulnerabilităţile acestuia în faţa hoţilor.
Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeană prin care fiecare societate comercială are obligaţia să-şi identifice ameninţările care pot pune în pericol viaţa sau integritatea persoanelor sau a valorilor deţinute şi să stabilească măsurile necesare de prevenţie.
În momentul de faţă însă, pe piaţa românească există un număr redus de evaluatori autorizaţi să realizeze aceste expertize de risc. Autoritatea Naţională pentru Calificări, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei şi ai firmelor de securitate, au elaborat documentaţia care face obiectul unui curs pentru viitorii evaluatori de risc la securitate fizică.
Evaluatorii de risc la efracţie vor socoti riscurile obiectivelor analizate după ce vor lua în considerare, printre altele, statisticile poliţiei cu privire la criminalitatea în zonă, dacă în apropiere există vreun gang ori altă cale prin care posibilii infractori să poată să dispară imediat după comiterea unui jaf şi eventualele instituţii din zonă, care beneficiază de pază asigurată de stat.
La finalul analizei, evaluatorii vor întocmi rapoarte din care să reiasă atât numărul de paznici, cât şi alte măsuri necesare pentru ca obiectivul evaluat să nu poată fi prădat de răufăcători, date necesare apoi pentru întocmirea planurilor de pază şi care sunt obligatoriu de respectat de către acestea.
În cazul producerii unui incident despre care se va dovedi că a fost posibil ca urmare a unei evaluări greşite a riscurilor, expertul care a semnat raportul va fi luat în evidenţă, la a treia abatere urmând ca acestuia să i se ridice dreptul de a mai practica această profesie.
”În vederea adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora (administraţie publică centrală şi locală, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu), sunt obligate să asigure paza acestora în conformitate cu prevederile Legii. Aceste măsuri se realizează în conformitate cu analiza de risc, efectuată de unitate prin structuri de specialitate sau prin experţi abilitaţi, ce deţin competenţe profesionale dobândite pentru ocupaţia de evaluator de risc la securitate fizică”, se arată într-o informare a IPJ Teleorman.
Patronii firmelor din Teleorman au toate motivele să apeleze la această evaluare dacă stăm să ne gândim că doar în ultima lună nu mai puţin de 4 magazine din Alexandria au fost jefuite.

C. DUMITRACHE