Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a au început simulările examenului de Bacalaureat

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a şi-au testat cunoştinţele în cadrul simulării examenului de bacalaureat. În premieră, elevii de clasa a XI-a au dat examen după aceleaşi modele de subiecte pe care dau şi elevii de clasa a XII-a şi în aceleaşi condiţii ca la examenul din vară.
Subiectele au fost împărţite în funcţie de profilul şi filiera vocaţională a fiecărei clase: uman sau real.
La subiectul 1, elevii de clasa a XI-a de la profilul uman, au avut un text din opera ”Tinereţe fără Tinereţe” de Mircea Eliade. Aceştia au trebuit să găsească sinonimele pentru cuvintele „amănunt” şi înţelesuri” şi explicarea rolului cratimei din secvenţa „să-l citească”. La cel de-al doilea subiect elevii au avut de redactat un text argumentativ de 150 -300 de cuvinte despre rolul artei în educaţia tinerilor. Cel de-al treilea subiect a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte despre relaţia dintre două personaje dintr-o comedie studiată.
Elevii de clasa a XI-a profil REAL au primit trei subiecte dintre la primul au primit un fragment din opera „Margărita” de Vasile Alecsandri, fragment la care au avut de răspuns la nouă cerinţe dintre care: găsirea unui sinonim potrivit pentru mister şi necontenit, explicarea rolului virgulei în secvenţa : „Acel buchet l-am compus eu însămi pentru d-voastră, adăogi ea roşindu-se pe obraji”, de construit un enunţ în care să existe verbul a duce şi să selecteze din text două secvenţe care conturează dimensiunea spaţială. Cel de-al doilea subiect a constat în redactarea unui text de tip argumentativ de 150-300 de cuvinte despre impactul reţelelor de socializare asupra tinerilor. Cel de-al treilea subiect a constat în redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte în care să prezinte particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată.
Cerinţe şi întrebări asemănătoare au avut şi elevii din clasa a XII-a. La subiectul 1 de la profilul UMAN elevii au primit un text din ”Titanic Vals” de Tudor Muşatescu, la care au avut de răspuns la nouă cerinţe dintre care: aflarea sinonimelor neologice pentru „am cumpărat” şi „sfioasă”, transcrierea a două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci ale adresării directe şi ilustrarea cu câte un exemplu din text a două trăsături ale genului dramatic. Cel de-al doilea subiect a constat în redactarea unui text argumentativ de 150-300 de cuvinte despre importanţa studierii disciplinelor umaniste. Cel de-al treilea subiect de la clasa a XII-a profil UMAN a fost redactarea unui eseu de 600-900 de cuvinte despre relaţia dintre două personaje dintr-un text narativ studiat de Liviu Rebreanu.
Pentru profilul REAL subiectele au fost ”mai accesibile”. Astfel, la SUBIECTUL I, elevii de clasa a XII-a au primit textul „Somnoroasa aventură”, scris de Teodor Mazilu, în baza căruia au avut de răspuns la 9 cerinţe. Astfel elevii au trebuit să numească câte un sinonim la cuvintele retras şi zădărnicie, au trebuit să explice rolul virgulei din propoziţia „Vai, ce bine-mi pare”, de construit un enunţ în care să folosească o locuţiune/ expresie care să conţină substantivul „suflet”. Au avut de precizat două motive literare din textul dat, de transcris două cuvinte din text care sunt mărci ale adresării directe, de prezentat rolul notaţiilor autorului din textul dat, respectiv de prezentat două trăsături ale genului epic. La ultimul punct de la primul subiect elevii au trebuit să comenteze o secvenţă din text. La SUBIECTUL al II-lea elevii au trebuit să scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanţa călătoriilor în formarea personalităţii tinerilor, iar la ultimul punct aceştia au avut de redactat un eseu 600 – 900 cuvinte, în care să prezinte particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Liviu Rebreanu.
Potrivit metodologiei accesul elevilor în săli a fost permis până la ora 8:30, iar examenul a început la ora 9:00. Elevii au avut trei ore la dispoziţie pentru a rezolva subiectele şi nu au putut părăsi sala de examinare mai repede de 10.30.
Ministerul Educaţiei a hotărât ca în 2014 elevii să dea simularea examenului de Bacalaureat 2014 în acelaşi timp, spre deosebire de anul trecut când fiecare şcoală a organizat simularea când voia.
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a din anul şcolar 2013-2014 continuă pe data de 5 martie cu proba obligatorie a profilului, iar pe 7 martie are loc proba la alegere a profilului (numai pentru elevii din clasa a XII-a). Afişarea rezultatelor va avea loc pe data de 14 martie.
Trebuie precizat faptul că rezultatele obţinute de elevi la simulare nu se trec în catalog.

C. DUMITRACHE