E lege! * Fermierii din cooperativele agricole, scutiți de plata impozitului pe terenuri și clădiri

Pentru o perioadă de 5 ani, cooperativele agricole vor beneficia de scutire de la plata impozitului pe profit

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat Legea 265/2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Conform noii legi, fermierii care sunt membri ai cooperativei agricole sunt scutiți de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin / către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016. În textul noii legi se prevede și scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pe profit.

Concret, Legea prevede :

  • scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor agricole, astfel: pentru primii 5 ani de la începerea desfășurării activității, în cazul cooperativelor nou înfiinţate şi tot pentru o perioadă de 5 ani pentru cooperativele deja înfiinţate, care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, cursul de schimb fiind cel valabil la încheierea exerciţiului financiar în care s-a realizat cifra de afaceri;
  • scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile și pe terenurile utilizate pentru producția valorificată prin / către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectațiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.
  • scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori. Contractele între cooperativa agricolă și membri cooperatori se încheie pe o perioadă de minimum 3 ani.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, cooperativele agricole existente au obligația să-și actualizeze actele constitutive în conformitate cu prevederile Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin Legea 265/2020.

George ZAVERA