După un an şapte luni de la asigurarea finanţării * Încep lucrările de consolidare şi restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu

În vederea implementării proiectului “Podurile timpului, o abordare integrată pentru îmbunatăţirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România – Bulgaria 2014- 2020, în calitate de Partener, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Publice contractul de cofinanţare nr. 32900/14.03.2017. În cadrul acestui proiect vor fi realizate servicii de proiectare tehnică şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, precum şi executarea de lucrări de amenajare, consolidare, conservare şi restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu, Etapa 1. Pentru serviciile de proiectare, asistenţă tehnică şi executarea lucrărilor de amenajare, consolidare, conservare şi restaurare a Cetăţii Turnu a fost alocată suma totală de peste 90 miliarde vechi, fonduri nerambursabile.

În urma licitaţiei organizate de Primăria municipiului Turnu Măgurele, serviciile de proiectare tehnică, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi executarea lucrărilor de amenajare, consolidare, conservare şi restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu au fost atribuite Asociaţiei dintre SC Credo Design SRL Bucureşti – SC Inspeti Building Restauration SRL Ploieşti – SC INSPET SA Ploieşti. Valoarea totală a serviciilor de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi executarea lucrăilor de amenajare, consolidare, conservare şi restaurare a sitului arhelogic Cetatea Turnu este de 9.019.125 lei, din care valoarea netă este de 7.579.097 lei, la care se adaugă TVA aferent de 1.440.028 lei.

După mai bine de un an şi şapte luni de la semnarea contractului de finanţare, UAT Turnu Măgurele, în urma achiziţiei publice, a semnat contractul pentru asigurarea serviciului de supraveghere a lucrărilor – dirigenţie de şantier în derularea proiectului Podurile timpului, o abordare integrată pentru îmbunătăţirea utilizării durabile a patrimoniului cultural în zona transfrontalieră Nikopole-Turnu Măgurele”. Contractul a fost atribuit către PFA Trandafir Dănuţ, prin achiziţie directă. Dată fiind îndeplinirea şi a acestei cerinţe, oficialii administraţiei publice din Turnu Măgurele speră ca lucrările de consolidare, conservare şi restaurare a sitului arheologic Cetatea Turnu să înceapă cât de curând.

George ZAVERA