După inundaţii, creşte riscul contaminării prin apele infestate

Având în vedere producerea inundaţiilor severe din ultima perioadă, care au afectat serios şi judeţul Teleorman, specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman recomandă cetăţenilor luarea unor măsuri ugente pentru înlăturarea pericolului de îmbolnăvire, s-au contraminare în urma consumului apei nepotabile din fântânile afectat.

Măsuri pentru sursele şi sistemele de apă potabilă
Deoarece consumul de apa din sursele (forajele) şi fântânile afectate este interzis, înainte de a fi curăţate, salubrizate, dezinfectate şi analizate prin laboratoarele D.S.P. Teleorman.
Până în momentul când apa devine corespunzatoare (lucru dovedit de analizele de laborator) se va consuma apă îmbuteliată, apa adusă în cisterne din zonele neafectate sau apa fiartă şi răcită.
Important de ştiut este că apa a carei calitate a fost afectată datorită inundaţiilor nu poate fi folosită pentru spălatul vaselor, spălatul pe dinţi, spalatul pe mâini, spălarea alimentelor, şi nici pentru pregătirea hranei.

Instrucţiuhni generale pentru dezinfecţia fântânilor
Pentru a efectua o dezinfecţie corectă a apei de fântână, trebuie asigurată în prealabil asanarea şi recondiţionarea fântânii.
În vederea dezinfecţiei, fântâna se goleşte şi se curăţă, după care se lasă până se umple cu apă şi se calculează volumul acesteia.
Dezinfecţia fântânii se face cu substanţe clorigene sau dezinfectante care au aviz sanitar de folosire în acest scop, exemplu : clorură de var, hipoclorit de sodiu, cloramină, Javel.
De asemenea, fântâna se acoperă cu capac şi după 12 ore de contact, se extrage apa din fântână şi se aruncă până când dispare mirosul persistent de clor. Din acest motiv se recomandă ca operaţiunile de dezinfecţie a fântânii să fie făcute seara.
În localităţile în care există microcentrale de aprovizionare cu apă, dispensarele teritoriale şi producătorul de apă, sub indrumarea DSP Teleorman, vor controla starea de igienă şi calitatea apei distribuite, prin luarea măsurilor necesare pentru ca apa să îndeplinească cerinţele legale. În acest sens se va pune accent pe clorinarea corespunzătoare a apei distribuite populaţiei, pe igienizarea şi dezinfecţia perimetrelor de protecţie sanitară, a rezervoarelor şi pe remedierea de urgenţă a eventualelor defecţiuni.
Dar nu numai fântânile au fost afectate, ci şi solul prin deşeurile solide care au fost purtate de ape, aşa că pentru igienizarea solului, în special a sufrafeţelor inundate, se va proceda la îndepărtarea sedimentelor şi deşeurilor aduse de apă şi apoi se va face dezinfecţia solului cu o soluţie clorigenă în procent de 5-10 la sută (var cloros, cloramină sau Javel). Iar sedimentele şi deşeurile se vor depozita în locuri special amenajate şi vor fi dezinfectate de asemenea cu soluţii clorigene.
Iar în ceea ce priveşte igienizarea grupurilor sanitare şi latrinele inundate, perimetrul closetelor individuale (scaunul şi cabina) se va spala şi dezinfecta, iar în interiorul acestora se vor turna 2-3 găleţi cu soluţie clorigenă în acelaşi procent de 5 – 10 la sută.
În cazul în care în localitatea afectată există sistem de canalizare şi staţie de epurare, se va face dezinfecţia intregului sistem de canalizare cu o soluţie clorigenă şise va face curăţirea staţiei de epurare de eventualele depuneri şi deşeuri solide aduse de inundaţii, asigurandu-se totodată funcţionarea la parametrii corespunzători.
În această perioadă un pericol iminent este îmbolnăvirea populaţiei cu boala diareică acută sau hepatita.
În acest sens, se impune o educaţie sanitară a populaţiei privind respectarea strictă a regulilor de igienă individuală, consumul alimentelor salubre şi corect preparate, consumul de apă potabilă. Deoarece unităţile cu profil alimentar adesea sunt distruse în timpul inundaţiilor, este posibil ca produsele alimentare să fie serios deteriorate, impunându-se controlul riguros al calităţii alimentelor inclusiv aprovizionarea cu alimente corespunzătoare igienico-sanitar al zonelor inundate.
Deci, se va interzice consumul alimentelor alterate; Se impune distrugerea alimentelor intrate în contact cu apa de inundaţie, dacă ele nu erau protejate în cutii de conserve ermetic inchise; Supravegherea unităţilor de alimentaţie publică şi colectivă privind modul de preparare, păstrare şi distribuire a produselor alimentare finite; Păstrarea la rece a alimentelor perisabile. Fructele şi legumele vor fi bine spălate cu apă potabilă sau fiartă, iar deşeurile solide şi lichide trebuie evacuate corect
Pentru monitorizarea situaţiilor în ce priveşte localităţile grav avariate, două echipe ale Direcţiei Sanitar Veterinare Teleorman, se află înteren pentru catagrafierea fântânilor afectate şi vor distribui substanţe dezinfectante şi var cloros către primariile respective.

M.M.