După 10 ani de la adoptarea legii “Ianculescu”, Teleormanul va putea beneficia de fonduri de la stat pentru perdele forestiere

În urmă cu mai bine de 10 ani, la iniţiativa deputatului (PSD) de Teleorman , prof. univ. dr. Marin Ianculescu, fost ministru al Pădurilor şi Apelor, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Parlamentul României a adoptat Legea 289/2002 privind înfiinţarea perdelelor forestiere pentru protecţia terenurilor agricole şi a căilor de comunicaţii. Propunerea legislativă susţinută de deputatul Ianculescu, specialist în silvicultură şi protecţia mediului, a fost făcută în urma unor studii în ceea ce priveşte efectele negative ale schimbărilor climatice survenite în ultimele decenii în România, cu aplicaţie concretă în judeţele Olt, Dolj, Mehedinţi şi Teleorman, pentru care s-a propus şi un program privind înfiinţarea de perdele forestiere. Din păcate, ani de-a rândul nu s-a făcut aproape nimic pentru aplicarea acestei legi. Problema înfiinţării de perdele forestiere a fost reluată în urmă cu doi ani, când legea din 2002 a fost modificată şi completată cu noi prevederi.
În baza Legii 213/2011, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi Ministerul Mediului şi Pădurilor a demarat la începutul anului 2012 programul de înfiinţare a Sistemului naţional de perdele forestiere de protecţie. Au fost vizate îndeosebi judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Dolj, Olt, Mehedinţi, Teleorman, Brăila, Galaţi, Constanţa şi Tulcea. În Teleorman, unde mai puţin de 5 la sută din suprafaţa totală a judeţului este ocupată de păduri, s-au prevăzut împăduriri şi înfiinţarea de perdele forestiere pe mai bine de 4.000 de hectare. Dacă programele anuale de împăduriri aferente judeţului au fost realizate integral de către Direcţia Silvică, la care s-a adăugat şi un program de împăduriri iniţiat de Consiliul Judeţean, în parteneriat cu unele primării din judeţ, planul privind înfiinţarea de perdele forestiere a rămas la stadiul de bune intenţii.
Gravele probleme cu care s-au confruntat în aceste zile foarte multe localităţi din ţară, îndeosebi din judeţele Buzău, Vrancea, Galaţi, în urma căderilor masive de zăpadă şi a blocării drumurilor din cauza zăpezii viscolite, au readus în discuţie necesitatea realizării de perdele forestiere pentru protecţia căilor de comunicaţii terestre, dar şi a culturilor agricole. Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Lucia Varga, a declarat că va finanţa în acest an cu 30 de milioane de lei un proiect pilot, prin care se vor înfiinţa perdele forestiere pe marginea drumurilor naţionale, pe o distanţă de 870 de kilometri.
Dacă ţinem seama de faptul că perdelele forestiere vor fi înfiinţate în special în zona judeţelor aşa-zis critice, când se face referire la urmările vânturilor extrem de puternice, care viscolesc zăpada şi blochează drumurile naţionale şi judeţene şi implicit localităţile, Teleormanul îşi are locul cuvenit într-un asemenea program.
Înfiinţarea de perdele forestiere va fi finanţată de către Ministerul Mediului. Aşa cum a precizat ministrul Lucia Varga, terenurile ce mărginesc drumurile naţionale şi judeţene pe care vor fi înfiinţate plantaţii forestiere vor trece în gospodărirea Consiliilor Judeţene pentru o perioadă de 7 ani, la expirarea contractului perdelele forestiere urmând să intre în posesia proprietarilor de drept ai acestor suprafeţe. Persoanele ale căror terenuri se pretează pentru înfiinţarea de perdele forestiere vor beneficia de o rentă echivalentă cu 1.000 lei per hectar.
“Acolo unde nu vom găsi înţelegere din partea proprietarilor, vom fi nevoiţi să trecem la exproprieri, acestea urmând a fi realizate de către Romsilva”, a mai adăugat ministrul Varga.

George ZAVERA