DSP Teleorman: Campania „Sănătatea mintală”

Sănătatea mintală reprezintă o componentă fundamentală a sănătăţii individuale şi a „stării de bine”, descriind nu numai absenţa bolii, ci şi capacitatea unui individ de a se integra cu succes în viaţa familială, socială şi profesională.

Spre deosebire de afecţiunile somatice, identificarea şi intervenţia timpurie în cazul tulburărilor neuropsihice sunt mai dificile din cauza unor factori precum natura subiectivă a acuzelor şi teama stigmatizării.

Tulburările mintale constituie una dintre cauzele principale ale poverii bolii şi ale anilor de viaţă sănătoasă pierduţi (disability-adjusted life years, DALY), afectând calitatea vieţii.

În anul 2018, în România ponderea pacienţilor cu tulburări mintale şi de comportament a fost de 2445 cazuri la 100.000 de locuitori.

Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, în parteneriat cu reţelele de asistentă medicală comunitară, medicina școlară și medicina de familie organizează în luna ianuarie campania cu tema „Sănătatea mintală”.

Scopul campaniei este creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a profesioniştilor din asistenţa medicală primară privind problematica sănătăţii mintale.

Grupurile ţintă ale campaniei sunt populaţia generală şi profesioniştii din asistenţa medicală primară.

Sloganul campaniei este „Împreună pentru sănătatea mintală! Să înlăturăm stigmatul bolilor mintale!”

Obiectivele campaniei: informarea populaţiei generale privind importanţa identificării şi intervenţiei timpurii în cazul tulburărilor mintale; conştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor; creşterea accesului la informaţii pentru îmbunătăţirea îngrijirilor şi înlăturarea stigmatizării persoanelor cu tulburări mintale și aplicarea testelor de screening în cabinetele medicilor de familie.

La nivel judeţean se vor organiza evenimente de informare despre problematica tulburărilor mintale şi de conştientizare a necesităţii realizării unui management adecvat al acestora.

Ministerul Sănătăţii asigură finanţarea şi coordonarea organizării acestei campanii.

Cornelia RĂDULESCU