DSP Teleorman: Amânarea procedurii de recrutare și selecție

Având în vedere prevederile Decretului privind instituirea măsurii de urgență pe teritoriul României nr.195 din 16.03.2020, ca urmare a contextului epidemiologic actual, Ministerul Sănătății anunță pe cei interesați că procedura de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar) grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară- care vor face parte din echipa comunitară integrată, în cadrul Proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607” organizată de minister se amână până la o dată care va fi anunțată ulterior.

Dosarele depuse de la data de 11.03.2020 până pe 18.03.2020, rămân valabil depuse.

Termenul de depunere a dosarelor urmează a se prelungi cu numărul de zile rămase pentru înscrierea la procedura de recrutare și selecție, potrivit unui nou Anunț care va cuprinde calendarul activităților care se vor desfășura cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1211/2019 privind aprobarea Metodologiei de recrutare și selecție a specialiștilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar)- grup țintă pe componenta de asistență medicală comunitară- care vor face parte din echipa comunitară integrată proiect: crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, POCU/375/4/22/122607.

Cornelia RĂDULESCU

Lasă un răspuns