DSP Teleorman: Activitatea desfășurată în luna noiembrie

Direcția de Sănătate Publică în luna noiembrie a supravegheat în luna noiembrie următoarele boli: un caz de tuse convulsivă; un caz de rubeolă; 2 cazuri de varicelă; 12 cazuri de hepatită acută virală tip A; 9 cazuri de rujeolă; 4 cazuri de scarlatină; 19 cazuri de TBC.

A verificat un număr de 102 unităţi și 13 sesizări: 13 mediul de viață al populației; 6 unități sanitare; 8 unități școlare; 8 sisteme publice de aprovizionare cu apă potabilă; 11 petiții rezolvate; 50 mediu de muncă; 11 unități de producție și retaileri; 7 unități desfacere cosmetice.

În urma deficiențelor constatate în controale, s-au aplicat 4 amenzi în valoare de 7.800 lei și 4 avertismente.

DSP Teleorman a desfășurat 14 campanii-Ziua Mondială a Diabetului- 08 participanți; Ziua Națională a Alimentației și a Combaterii Risipei Alimentare-477 participanți; Ziua Națională fără Tutun-196 participanți; Ziua Europeană a Informării despre Antibiotice-197 participanți; Eliminarea violenței asupra femeii-175 participanți; Alimentația sănătoasă și activitatea fizică în școli și grădinițe-883 participanți; Noțiuni fundamentale de igienă-439 participanți; Promovarea sănătății în comunitățile defavorizate-85 participanți; Prevenirea bolilor contagioase și parazitare -133 participanți; Stil de viață sănătos-191 participanți; Detecția precoce și intervențiile scurte în consumul de alcool-294 participanți; Bolile sezonului rece-246 participanți; Ziua Mondială a Vârstnicului-287 participanți; Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA-70 participanți.

Activități specifice pentru întocmirea documentației în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, eliberarea acestora și consultanță în raport de solicitări – 6 consultanțe.

Evaluarea unităților care au depus documentația pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare școli -12 unități.

Derularea programului PNV 1 Evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate pe baza examenelor medicale de bilanț la copiii și tinerii din colectitățile școlare din mediul urban și rural-250 elevi.

A verificat microclimatul în grădinițele cu program prelungit-24 unități. A efectuat controale igienico-sanitare în 24 grădinițe cu program prelungit. S-au verificat meniurile în 15 gradinițe cu program prelungit și creșe. S-au supravegheat condițiile igienico-sanitare în colectivitățile de copii și tineri-6 unități. Triajul epidemiologic după vacanța elevilor din clasele primare și grădinițe, centralizarea și raportarea la INSP București și MS-măsuri în focarele depistate, pediculoză 34 copii, la recontrol-3 copii.

S-au recoltat 28 probe apă (rețea) din urban și 123 din mediul rural. A transmis 22 notificări privind neconformități ale parametrilor de potabilitate ai apei în urma monitorizării, o notificare de certificare a conformității și o notificare de respingere pentru certificarea conformității.

DSP Teleorman a colectat și înregistrat datele privind modul de gestionare a deșeurilor provenite din activități medicale din teritoriu și a monitorizat indicatorii specifici PN II privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relație cu mediul – 96 acțiuni.

A efectuat evaluări în vederea obținerii ASF pe baza referatului de evaluare și în baza declarației pe propria răspundere.

A monitorizat condițiile igienico-sanitare și recoltare de teste de sanitație din unitățile de procesare și din unitățile de alimentație publică. Număr CIS-uri-22; număr probe alimentare-25; număr acțiuni -56.

Programul Național de Sănătate Publică II-Domeniul 4: protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari și de nutriție -probe recoltate -9.

Direcția de Sănătate Publică Teleorman a rezolvat cererile primite de la solicitanți.

Cornelia RĂDULESCU