Două posturi nedidactice, scoase la concurs de ISJ Teleorman

Până la sfârșitul acestui an, cei interesați de ocuparea unor posturi nedidactice în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman se pot înscrie în concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de auditor IAS și consilier IAS. Dosarele pentru înscrierea în concurs pot fi depuse la sediul ISJ Teleorman până la data de 28 decembrie 2018, între orele 08:00-12:00, urmând ca selecția dosarelor de înscriere să se facă în aceeași zi, între orele 12:00-14:00. Candidații nemulțumiți de selecția dosarelor pot depune contestații în data de 31 decembrie 2018, între orele 12:00-16:00, urmând ca rezultatele, după soluționarea eventualelor contestații, să fie afișate în aceeași zi, după ora 16:00.

În data de 3 ianuarie 2019, ISJ Teleorman va transmite, către MEN, dosarele soluționate, după care MEN va comunica rezultatele selecției dosarelor, în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării acestora către MEN.

Concursul propriu zis se va desfășura în data de 10 ianuarie 2018, între orele 10:00-13:00, când are loc proba scrisă, iar interviul este programat în data de 14 ianuarie 2019, între orele 10:00-13:00.

Pentru postul de auditor IAS public intern, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
  • vechime în specialitatea postului minim 3 ani;
  • cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii;
  • avizul favorabil al Compartimentului Audit Intern din cadrul MEN, conform HG nr. 1086/2013, respectiv OMEN nr. 5509/2017, ce se va obține după faza de selecție a dosarelor.

Candidații care depun dosare pentru postul de consilier IAS Achiziții trebuie să știe că trebuie îndeplinite următoarele condiții de participare la concurs:

  • studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani;
  • vechime în specialitatea postului minim 1 an;
  • cunoștințe de operare pe calculator, nivel avansat, dovedite pe baza unor documente care să ateste deținerea competențelor respective, emise în condițiile legii.

M. MEILĂ