Doar cu vorbe-n v

La initiativa unor organizatii non-guvernamentale, firme private si administratii publice locale, ajutate mediatic