Doar 14 posturi scoase la concurs de primăriile și instituțiile publice din Teleorman

În această perioadă, unitățile administrativ teritorale și instituțiile publice teleormănene pun la dispoziția celor aflați în căutarea unui loc de muncă un număr de 14 posturi vacante. Cele 14 posturi vacante pot fi ocupate în urma concursurilor organizate conform legii.

Astfel, Consiliul de admnistrație al Spitalului orășenesc Videle a scos la concurs postul de manager persoană fizică al acestei instituții spitalicești.

Primăria comunei Ștorobăneasa a anunțat organizarea concursurilor pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat în meseria de buldoexcavatorist, a unui post de consilier fonduri europene debutant în cadrul Compartimentului de administrare a domeniului public și privat, precum și a unui post de șofer microbuz școlar.

Primăria Comunei Drăcșănei angajează prin concurs un consilier în aparatul de specialitate al primarului și un polițist local.

Primăria Vedea anunță că a scos la concurs un post de inspector debutant în Cadrul Compartimentului Fond Funciar și Registru Agricol.

Primăria Talpa a angajează un asistent comunitar debutant în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Primăria Necșești a scos la concurs un post vacant de muncitor calificat.

Serviciul Public Apă Comuna Islaz, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local Islaz, organizează concurs pentru ocuparea a cinci posturi contractuale :

  1. șef serviciu – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
  2. inspector de specialitate II, Compartimentul contabilitate, evidența și încasarea veniturilor – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
  3. casier, Compartimentul contabilitate, evidența și încasarea veniturilor -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
  4. muncitor calificat 1, Compartimentul tehnic și administrativ – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată;
  5. muncitor calificat 1, Compartimentul tehnic și administrativ – pe perioadă nedeterminată.

Teleormănenii interesați de astfel de locuri de muncă trebuie să se adreseze deîndată primăriilor care au scos posturile la concurs, pentru a obține toate informațiile legate de organizarea concursurilor, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru fi admiși la concurs etc. Informații se pot obține accesând site-urile respectivelor primării, dar și de pe site-ul Posturi gov teleorman.

George ZAVERA