Doar 12 locuri de muncă oferite de primăriile și instituțiile publice teleormănene

În această lună, unitățile administrativ teritoriale și instituțiile publice teleormănene oferă celor interesați un număr mult mai restrâns de locuri de muncă comparativ cu luna februarie din anii precedenți. Cele 12 posturi vacante puse la dispoziția teleormănenilor aflați în căutarea de locuri de muncă pot fi ocupate în urma concursurilor organizate de primării și instituțiile publice conform legii.

Primăria comunei Dobroteşti a anunțat organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, din cadrul Centrului de îngrijire pentru copii aflați în situații de risc, și anume: șef serviciu social; instructor educativ; asistent medical comunitar; muncitor întreținere calificat; îngrijitor centru, bucătar și asistent social.

Primăria Țigănești angajează, prin concurs, un muncitor calificat.

Primăria Smârdioasa a scos la concurs un post de muncitor calificat în meseria de tractorist.

Primăria Scrioaștea recrutează, prin concurs, un muncitor necalificat.

Consiliul de Administrație al Spitalului orășenesc Videle a scos la concurs postul de manager persoană fizică al acestei instituții spitalicești.

Clubul Sportiv Municipal Alexandria organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic. Cei ce doresc să se înscrie la concurs pentru ocuparea postului de consilier juridic trebuie să fi urmat studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice – specializarea drept. Vechimea în specialitatea studiilor solicitată este de minimum 4 ani.

Teleormănenii interesați de astfel de locuri muncă trebuie să se adreseze în cel mai scurt timp primăriilor şi instituţiilor publice care au scos posturile la concurs, pentru obţinerea tuturor informaţiilor legate de susţinerea concursurilor. Relații suplimentare se pot obține și de pe site-urile respectivelor primării și instituții publice.

George ZAVERA