DJC Teleorman: Analizarea documentațiilor și emiterea avizelor

Direcția Județeană pentru Cultură Teleorman a analizat 15 documentații referitoare la avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice și din zona de protecție a acestora și a emis 8 avize în baza Legii nr. 422/2001, iar pentru 3 documentații au fost solicitate completări.

DJC Teleorman a eliberat 3 avize specifice în baza Legii 17/2014, a analizat și a verificat în aplicația ArcGis documentațiile pentru 324 terenuri agricole propuse spre vânzare, în baza Legii 17/2014.

De asemenea, au fost analizate 23 documentații transmise de Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman și au fost transmise 23 puncte de vedere, conform Legii 292/2018, reprezentanți ai DJC participând la 4 ședințe ale Comisiei de Analiză Tehnică în cadrul A.P.M. Teleorman, conform Legii 292/2018.

În domeniul avizării intervenţiilor asupra monumentelor istorice şi din zona de protecţie a acestora, în luna iunie au fost analizate 15 documentații care au și fost prezentate în Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 8- Ploiești. Au fost emise 11 avize în baza Legii 422/2001, pentru celelalte 4 cerându-se completări și au fost sprijinite 7 U.A.T.-uri în privința respectării legislației specifice.

Cornelia RĂDULESCU