Distribuție Oltenia continuă investițiile în județul Teleorman

În perioada aprilie-mai 2020, în municipiul Alexandria, operatorul Distribuție Oltenia a realizat investiții în valoare de aproape 3 mil RON, constând în modernizarea contorizării prin scoaterea contoarelor din tablourile electrice de apartament și montarea de firide de distribuție și contorizare pe palier (FDCP), amplasate pe casa scărilor.

Beneficiarii proiectului sunt cei aproape 1000 de consumatori din Alexandria, județul Teleorman.

Prin investiție s-a realizat: montarea FDCP pentru consumatori; montarea de cutii de conexiune- 32buc; montarea coloanelor colective generale- 900 m; montarea coloanelor individuale- 15 000 m; montarea firidelor de distribuție stradală E 3-4- 1 buc; realizarea liniei electrice subterane (LES) 0,4 kV- 70 m.

Beneficiile consumatorilor sunt: asigurarea continuității în alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor în condiții de calitate a parametrilor energiei electrice; îmbunătățirea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție și asigurarea unei căderi de tensiune la capăt de rețea în limitele impuse de Standardul de Performanță; reducerea numărului de întreruperi; reducerea costurilor cu operarea și mentenanța; rapiditate în alimentarea cu energie electrică prin realizarea legăturii dintre coloana colectivă de alimentare și coloanele individuale ale consumatorilor din bloc, pentru realimentarea cu energie electrică în cazul unui deranjament individual; confort sporit pentru consumator, întrucât nu mai trebuie să fie acasă pentru citirea/măsurarea consumului de energie electrică; protecția instalațiilor electrice a celorlalți consumatori din bloc, în cazul unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit la unul dintre vecini; protecția împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor și echipamentelor montate, aflate în mod normal sub tensiune; protecția împotriva intervențiilor neautorizate.

Operatorul Distributie Oltenia continuă investitiile în rețeaua de distribuție cu scopul de a reduce la minimum disconfortul creat consumatorilor din aria sa de operare.

Cornelia RĂDULESCU