Dispare manualul unic. Noile manuale școlare vor fi cumpărate, din nou, prin licitație

Un an, atât a supraviețuit manualul unic. După multiplele greșeli apărute în câteva manuale școlare, anul trecut, odată cu tipărirea acestora doar la editura statului, actualul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a pus în dezbatere publică un ordin conform căruia manualele școlare vor fi cumpărate prin licitație pe SEAP. Ministerul Educației Naționale a publicat în Monitorul Oficial, marți, 5 februarie 2019, regulamentul de cumpărare a manualelor prin licitație.

Inițiativa de editare a manualului unic la Editura Didactică Pedagogică din subordinea Ministerului Educației a aparținut fostului ministru al Educației, Liviu Pop. Anul trecut a fost singurul în care s-a tipărit manualul unic.

În documentul publicat în MO este menționat că ”organizanizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar este asigurată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). În vederea evaluării proiectelor de manuale şcolare, CNEE întreprind eurmătoarele acţiuni: publică pe site-ul www.rocnee.eu lista cu disciplinele de pregătire necesară de manuale, în scopul lansării apelului pentru realizarea bazei de date cu experţi cooptaţi”.

La licitația deschisă, fiecare ofertant poate participa cu un singur proiect de manual școlar pentru o disciplină/modul de pregătire, pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.

În urma procesului de evaluare pe baza criteriilor tehnice de calitate vor fi accepate ca proiecte de manuale școlare, acele proiecte care au obținut cel puțin 95 de puncte din 100 posibile, iar ”în vederea achiziționării manualelor școlare, CNEE declară câștigătoare ale licitației proiectele de manuale școlare ale căror punctaje cumulate sunt de minimum 86,50 de puncte”, se arată în metodologia de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul preuniversitar postată pe edu.ro.

În documentul postat pe edu.ro este menționat că identitatea membrilor comisiei de evaluare și experților cooptați este confidențială și nu poate fi dezvăluită decât la solicitarea scrisă a instanțelor de judecată. Și procesul de evaluare a proiectelor de manuale școlare este confidențial, pentru toate persoanele implicate. Pentru respectarea caracterului de confidențialitate a evaluării, toate persoanele implicate completează un angajament de confidențialitate și fiecare răspunde individual în situația nerespectării acestuia.

Conform noii metodologii puse în dezbatere, câştigătorii licitaţiei vor încheia un contract cu Ministerul Educaţiei Naţionale pe o durată de patru ani.

De distribuția manualelor școlare în unitățile de învățământ se va ocupa, la nivel local, inspectoratele școlare județene.

M. MEILĂ