Directorii deconcentratelor au prezentat raportul

Şedinţă fulger a Colegiului Prefectural. Deşi ordinea de zi a fost una încărcată, cu 5 puncte, aceasta s-a terminat în mai puţin de 40 de minute.
Primul care a luat cuvântul a fost directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Teleorman, Aurel Petcu. Acesta a prezentat “ informarea privind stadiul derulării campaniei agricole de toamnă”.
Potrivit acestuia, în toamna anului 2013 s-a recoltat floarea soarelui pentru consum de pe o suprafaţă de 87220 ha (producţie-2150kg/ha); porumb pentru consum de pe o suprafaţă de 85361 ha (producţie – 4661kg/ha); soia de pe o suprafaţă de 638 ha (producţie – 540 kg/ha); tutun de pe o suprafaţă de 305 ha (producţie-2577 kg/ha).
Şi în privinţa semănatului situaţia este destul de bună. Suprafaţa de teren însămânţată în această toamnă este de 226.254 ha, din care 168.050 ha grâu + triticale (reprezentând 100% din suprafaţa programată a fi însămânţată).
În vederea însămânţărilor din pri¬măvara anului viitor până la aceasta data au fost arate în jur de 190.000 ha de hectare, din cele 229.217 hectare propuse.
La punctul doi al ordinii de zi a venit rândul inspectorului şcolar general, Valeria Gherghe pentru a prezenta “raportul privind starea învăţământului teleormănean”.
Potrivit acesteia, în anul şcolar 2012-2013, procentul de participare a elevilor la examenul de evaluare naţională a fost de 97,76% la limba şi literatura română şi de 97,69%, la matematică. La admiterea în învăţământul liceal – din totalul de 3360 locuri, în urma celor trei etape de repartizare au rămas neocupate 498 de locuri.
În ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat, procentul de promovabilitate, în sesiunea de vară, după contestaţii, a fost de 36.81%, iar în sesiunea august – septembrie, după contestaţii, a fost de 20,84%.
După această prezentare a venit rândul directorului Sistemului de Gospodărire a Apelor, Ion Barbu pentru a da citire “Raportului privind verificarea stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul Teleorman”.
Penultimul punct al ordinii de zi a revenit suprefectului, Carmen Dan, cea care supus aprobării Colegiului Prefectural un planul de măsuri în scopul prevenirii inundaţiilor de pe râurile interioare din judeţul Teleorman.
La punctul diverse au fost puse în discuţie mai multe probleme cu privire la asigurarea creditelor de angajament şi a celor bugetare pentru serviciile medicale spitaliceşti, dar şi asigurarea creditelor de angajament pentru programele naţionale de sănătate.

C.D.