Direcţia Silvică Teleorman

Peste 649.000 de puieţi forestieri puşi la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice interesate
Direcţia Silvică Teleorman dispune în judeţ de şase pepiniere silvice, cu o suprafaţă totală de 47 de hectare. De pe suprafaţa destinată producţiei de puieţi forestieri, însumând 41 de hectare, se obţin anual aproximativ 1,5-2 milioane de puieţi apţi de plantat. Puieţii sunt din specii de foioase, începând cu cele de stejar, plop, salcie, salcâm; specii de amestec – frasin, tei, paltin; şi specii de ajutor – măr, mojdrean, arţar, păr, jugastru, păducel, sânger, sălcioară. Disponibilul de puieţi de plantat, existent în această primăvară la nivelul Direcţiei Silvice Teleorman, este de 649.000 bucăţi. Din aceştia, s-a repartizat de către RNP ROMSILVA cantitatea de 195.000 puieţi Direcţiilor Silvice Olt, Dolj şi Mehedinţi, diferenţa de 454.000 de puieţi urmând să fie vânduţi sau daţi sub formă de sponsorizări persoanelor fizice şi juridice care doresc să-şi împădurească diverse terenuri şi celor care doresc să înfiinţeze perdele forestiere de protecţie.
Preţurile de vânzare a puieţilor forestieri se situează între 0,5 şi 0,8 lei/ bucată, plus TVA.
În acelaşi timp, Direcţia Silvică Teleorman oferă celor interesaţi, contracost, puieţi cu valoare decorativă şi ornamentali din specii de răşinoase : tuia şi ienupăr, precum şi din specii de foioase : stejar, castan porcesc, puieţii găsindu-se la pepinierele din Alexandria, Hârleasca – Slăveşti şi Lunca.
Persoanele juridice şi fizice interesate de procurarea de puieţi forestieri din speciile amintite se pot adresa imediat conducerii Direcţiei Silvice Teleorman, instituţie care are şi disponibilitatea de a asigura asistenţa tehnică de specialitate la plantarea materialului săditor de către viitorii proprietari.

George ZAVERA