Direcţia Silvică Teleorman oferă puieţi forestieri celor care vor să împădurească diverse terenuri

În urmă cu o săptămână, silvicultorii din județul Teleorman au declanșat campania împăduririlor de primăvară, acțiune ce se va derula până pe data de 15 aprilie 2017. În această primăvară pe raza județului Teleorman se vor folosi la plantare 304.000 puieţi forestieri, lucrări de împăduriri fiind prevăzute pe terenurile din administrarea Ocoalelor Silvice Alexandria, Roşiorii de Vede şi Turnu Măgurele. Cei 304.000 de puieți forestieri care vor fi utilizați în cadrul lucrărilor de împădurire de pe raza județului nostru provin din producția proprie a Direcției Silvice Teleorman.

Direcţia Silvică Teleorman dispune de şase pepiniere silvice, cu o suprafaţă totală de 47 ha, din care 40 ha reprezintă suprafaţa destinată producţiei de puieţi pentru împăduriri. În cadrul celor șase pepiniere se obţin anual aproximativ 1,5-2 milioane de puieţi apţi de plantat, într-o gamă diversificată, fiind vorba de puieţi de foioase din speciile principale de bază precum cele de stejar, plop, salcie, salcâm, din specii de amestec : frasin, paltin, dar și de specii de arbuşti precum cele de măr, mojdrean, arţar, păr, jugastru, păducel, sânger, sălcioară, porumbar.

Disponibilul puieţilor apţi de plantat existent pentru această primăvară la nivelul Direcţiei Silvice Teleorman este de 539 mii de bucăţi. Din totalul puieților disponibili 178 mii de puieţi au fost repartizaţi, prin Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, altor direcţii silvice din ţară, respectiv DS Dolj – 120 mii puieţi din specia salcâm, DS Olt – 13 mii puieţi din specia glădiță şi DS Ilfov – 45 mii de puieţi din specia stejar pedunculat. Puieţii forestieri nerepartizați încă vor fi vânduţi sau livrați sub formă de sponsorizări persoanelor fizice şi juridice care doresc să-şi împădurească diverse terenuri, respectiv terenuri agricole sau terenuri care şi-au pierdut parţial sau total capacitatea de producţie agricolă, precum şi celor care doresc să-şi înfiinţeze perdele forestiere de protecţie.

Preţurile de vânzare ale puieţilor forestieri se situează între 0,6 şi 2,5 lei/buc., fără TVA.

În această primăvară, Direcţia Silvică Teleorman oferă contra cost și puieţi cu valoare decorativă şi ornamentali, cu dimensiuni de la 0,6 m la 2,5 m, din specii de răşinoase, respectiv de tuia, ienupăr târâtor, ienupăr chinezesc şi chiparos de California la preţuri cuprinse între 12 şi 45 de lei/buc. şi din specii de foioase : stejar roşu şi castan porcesc, la preţuri cuprinse între 2 şi 3 lei/bucată.

Cei interesați pot depune solicitările la Ocoalele Silvice ale DS Teleorman, iar puieţii forestieri pot fi ridicați de la Pepiniera Ocolului Silvic Alexandria, Pepiniera Socetu din cadrul Ocolului Silvic Roşiorii de Vede, Pepiniera Hârleasca a Ocolului Silvic Slăveşti şi Pepiniera Lunca aparținând de Ocolul Silvic Turnu Măgurele.

George ZAVERA