Direcţia pentru Agricultură Teleorman – În atenţia fermierilor

Au fost autorizate temporar produsele de protecţia plantelor pentru combaterea dăunătorilor Tanymecus dilaticollis (răţişoara), Agriotes (viermele sârmă), Diabrotica virgifera virgifera (viermele vestic al rădăcinilor) şi Phyllotreta spp. (puricii cruciferelor).

“În conformitate cu prevederile art. 53 al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului, la solicitarea Asociaţiilor de Producători Agricoli şi a Asociaţiei Producătorilor de Seminţe, România a notificat Comisia Europeană privind plasarea pe piaţă, pentru o perioadă de maxim 120 de zile, a următoarelor produse : Cruiser 350 FS, Nuprid Al 600 FS, respectiv Poncho 600 FS, Seedoprid 600 FS, pentru combaterea dăunătorilor de sol (Tanymecus dilaticollis, Agriotes spp,. Diabrotica virgifera virgifera şi Phyllotreta spp.) la culturile de porumb, floarea soarelui şi rapiţă însămânţate în primăvara anului 2014.
În baza notificării, s-a eliberat o autorizaţie temporară de 120 de zile pentru fiecare din produsele menţionate anterior, care expiră la data de 28.06.2014. Comercializarea şi utilizarea acestor produse pe teritoriul României se va face cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor.
În vederea reducerii riscului utilizării produselor de protecţie a plantelor se vor aplica cu stricteţe următoarele măsuri :

  • companiile vor comercializa produsele respective numai către agenţii economici care fac dovada că tratamentul va fi efectuat cu instalaţii profesionale şi cu personal calificat;
  • companiile vor ţine o evidenţă strictă a cantităţilor de produs comercializat pe agent economic, pe care o va comunica săptămânal Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) – Agenţia Naţională Fitosanitară, în vederea evitări creării de stocuri de produs/sămânţă tratată după expirarea perioadei de 120 de zile;
  • etichetarea ambalajului seminţelor tratate se va face conform prevederilor art. 49(4) al Regulamentului (CE) nr.1107/2009;
  • însămânţarea se va efectua cu semănători dotate cu echipamente adecvate, care să asigure un înalt grad de încorporare în sol şi o reducere la minimum a pierderilor, respectând buna practică agricolă;
  • în vederea asigurării protecţiei familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu produse de protecţia plantelor se vor aplica toate măsurile ce se impun, conform legislaţiei în vigoare, de către toţi agenţii economici;
  • inspectorii fitosanitari din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Teleorman vor monitoriza întreaga acţiune, prin efectuarea de controale atât la locurile de tratare a seminţei, cât şi în câmp la semănat;
  • este interzisă crearea de stocuri de produs/sămânţă tratată după data de 28.06.2014.

Director executiv
Ing. Aurel PETCU