Direcția de Sănătate Publică Teleorman: Activități desfășurate

La nivelul județului au fost confirmate 11 cazuri de infecție cu virusul WEST-NILE, cu un deces, pentru care au fost luate toate măsurile prevăzute de metodologia națională.

Au fost înregistrate 14 cazuri de tuberculoză, inclusiv o alertă internațională pentru un caz diagnosticat inițial în Germania, cu domiciliul în localitatea Băbăița, pentru care s-a efectuat ancheta epidemiologică cu deplasare pe teren, la medicul de familie din localitate, precum și la Dispensarul TBC Videle.

Au fost monitorizate cele 4 focare de rujeolă și 2 focare de hepatită acută virală tip A și au fost închise 4 focare de rujeolă.

Au fost verificate un număr de 417 unităţi, din care: 18 mediul de viață al populației; 30 unități sanitare; 338 unități școlare; 20 unități desfacere cosmetice; 6 unități utilizatori biocide; 1 sistem public de aprovizionare cu apă potabilă; 2 unități cazare; 2 ștranduri.

Au fost rezolvate cele 17 sesizări primite.

Au fost recoltate 4 probe (biocide și produse cosmetice pentru analiză de laborator).

În urma deficiențelor constatate s-au aplicat 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 8.000 lei și 3 avertismente.

DSP Teleorman a desfășurat 10 campanii și activități specifice privind întocmirea documentației pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare și consultanță, în raport de solicitări (4 consultanțe).

A fost evaluată o unitate care a depus documentația pentru reabilitare, modernizare, extindere și dotare unitate de învățământ.

A fost verificat microclimatul în grădinițele cu program prelungit în 7 unități și s-au efectuat controale igienico-sanitare în 13 grădinițe cu program prelungit.

S-au verificat meniurile în 7 grădinițe cu program prelungit și creșe, pentru respectarea OMS 1563 /2008 privind alimentele nerecomandate copiilor.

S-au recoltat 42 probe apa (rețea) din urban și 108 din mediul rural.

S-au realizat acțiuni de monitorizare a condițiilor igienico-sanitare și de recoltare de teste de sanitație din unități de procesare și unități de alimentație publică.

Un specialist al DSP Teleorman a participat la evaluarea terenurilor identificate de UAT-uri în vederea ecarisării alternative PPA în 72 de localități din județ.

Cornelia RĂDULESCU