Din data de 3 septembrie, la AFIR, se depun cereri de finanţare pentru investiţii în modernizarea fermelor agricole

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea primei sesiuni din acest an de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Suma totală alocată în această sesiune pentru modernizarea exploataţiilor vegetale şi zootehnice şi a fermelor mici este de 303 milioane euro.

Cererile pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” sector ZOOTEHNIC se depun în perioada 3 septembrie – 31 decembrie 2018, iar cele pentru submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” sector VEGETAL şi componenta Ferma de familie şi Ferma mică în intervalul 3 septembrie 2018-31 martie 2019.

Din suma totală de 303 milioane euro, 79 milioane euro sunt pentru ivestiţii privind modernizarea exploataţiilor agricole din sectorul vegetal, 165 milioane euro pentru investiţii în sectorul zootehnic şi 59 milioane euro pentru dezvoltatea fermelor de familie şi a fermelor mici.

Pragul minim de selecţie al proiectelor aferente sM 4.1 este de 25 puncte.

Depunerea Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.1 se va face on-line pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, începând din data de 03 septembrie 2018, ora 09:00 .

Cei ce depun solicitări de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în Ghidul solicitantului aferent acestei submăsuri. Ghidurile solicitantului pentru fiecare submăsură au fost aprobate prin Ordin al Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi au fost publicate pe pagina de internet a AFIR (www.afir.info), pe data de 22 august 2018.

George ZAVERA