Din 29 octombrie 2013, au intrat în vigoare modificările aduse Legii Zilierilor

Începând cu data de 29 octombrie 2013 a intrat în vigoare Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional de către zilieri. Conform precizărilor făcute în comunicatul remis presei de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, sub semnătura inspectorului-şef al instituţiei, dr. ing. Emil-Viorel Ciobanu, modificările privesc în principal următoarele aspecte :
– se extinde sfera beneficiarilor de lucrări, aceştia putând fi : persoana fizică, persoana juridică, persoana fizică autorizată şi întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul execută activităţi necalificate cu caracter ocazional;
– se extinde durata zilnică de activitate până la maxim 12 ore pe zi şi precizează că zilierul minor care are capacitate de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână şi nu va putea efectua activitate pe timpul nopţii;
– se interzice beneficiarului de lucrări să folosească zilierii în beneficiul unor terţi;
– transmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a extrasului Registrului de evidenţă a zilierilor se poate face şi pe suport electronic. Modelul registrului electronic de evidenţă a zilierilor şi modalitatea de completare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice;
– beneficiarul trebuie să plătească zilierilor, la sfârşitul fiecărei zile de lucru, remuneraţia cuvenită. Actul normativ introduce posibilitatea ca plata remuneraţiei se poată poate face şi la sfârşitul perioadei activităţii, aceasta numai cu acordul scris al părţilor.

A consemnat George ZAVERA