Din 10 septembrie, operatorii economici pot solicita ajutor de stat

Începând cu data de 10 septembrie 2018, întreprinderile din mediul privat pot depune la Ministerul Finanţelor Publice cereri de finanţare prin schema de ajutor de stat 807/2014 având ca obiect stimularea agenţilor economici cu impact major în economie. Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se vor transmite la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, din Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014”.

Bugetul de 614 milioane de lei reprezintă prima alocare bugetară din anul 2018 din bugetul schemei de ajutor de stat neutilizat până în anul 2018 în valoare de 1,8 miliarde lei. Cererile de acord pentru finanţare se analizează şi se soluţionează în ordinea înregistrării şi în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate prin legile bugetare anuale.

Conform informaţiilor remise presei, Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său, săptămânal, lista cererilor de acord pentru finanţare depuse şi stadiul analizei acestora (în analiză, s-a emis acord, s-a emis scrisoare de respingere, în aşteptare, după caz).

În cazul în care, în urma evaluării se emit scrisori de respingere a cererilor de acord pentru finanţare, şi astfel rămân disponibile credite de angajament şi bugetare cererile de acord pentru finanţare rămase în aşteptare, care nu au făcut obiectul evaluării din cauza faptului că ajutorul solicitat depăşea bugetul alocat, se vor analiza în ordinea înregistrării.

Toate informaţiile privind condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării şi modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 807/2014, de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice..

Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanţare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate http://www.mfinante.ro/pagina.html?categoriebunuri=formular-intrebari&pagina=domenii&menu=Ajutorstat, aflată la dispoziţia operatorilor economici pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

George ZAVERA