Din 10 ianuarie 2014, statisticienii vor bate la porţile fermierilor, pentru a verifica structura exploataţiilor agricole

Angajaţii din cadrul direcţiilor judeţene de statistică vor participa, începând cu data de 10 ianuarie 2014, la efectuarea Anchetei Structurale în Agricultură (ASA), acţiune derulată pe întreg cuprinsul ţării, prin care se verifică, prin sondaj, structura exploataţiilor agricole deţinute de societăţi comerciale, persoane fizice autorizate şi gospodării individuale. Perioada de culegere a datelor este 10 ianuarie – 10 februarie 2014. Nu este vorba de un nou recensământ agricol, ceea ce ar fi presupus înscrierea în această acţiune a tuturor celor 31.000 de exploataţii agricole cu personalitate juridică şi a celor 313.000 de exploataţii agricole fără personalitate juridică, ci doar de unele societăţi agricole, persoane fizice şi gospodării individuale cuprinse în această acţiune de către Institutul Naţional de Statistică. Eşantioanele reprezentative pentru această nouă anchetă structurală în agricultură au fost stabilite la nivel naţional, macroregiune, regiune de dezvoltare şi judeţ.
În cadrul sondajelor ce vor fi efectuate vor fi completate date despre destinaţia producţiei agricole dintr-o fermă, suprafaţa agricolă din exploataţie, câte hectare sunt în proprietatea fermierului, câte sunt arendate, ce culturi sunt înfiinţate şi pe ce suprafeţe, dotarea fermei cu tractoare şi utilaje agricole, precum şi despre numărul de salariaţi pe care îl au fermele cuprinse în eşantionul Statisticii şi nivelul de instruire al acestora în sectorul agricol. De asemenea, vor fi cerute date despre “titularul exploataţiei”, inclusiv adresa acestuia de domiciliu.
La rubrica din chestionar referitoare la destinaţia producţiei, fermierii vor trebui să specifice în ce mod îşi valorifică producţia, astfel încât să se stabilească dacă vânzarea directă către consumatorii finali reprezintă sau nu mai mult de 50% din vânzările totale ale respectivei exploataţii agricole. Pentru completarea chestionarelor aferente acestei Anchete Structurale în Agricultură, specialiştii de la Statistică vor sta de vorbă şi cu producătorii individuali, între întrebările adresate acestora aflându-se şi cele referitoare la grădinile familiale, animalele pe care le cresc, suprafeţele de păşuni ori fâneţe pe care le deţin sau le au în exploatare de la unităţile administrativ teritoriale sau silvice.
Rezultatele anchetei din agricultură vor fi disponibile la sfârşitul anului 2014. Datele rezultate din această procedură ce se va desfăşura la nivel naţional se vor transmite şi Eurostat.

George ZAVERA