Deşi n-avem industrie, respirăm aer poluat

Prin analiza calităţii aerului, şi determinarea gradului de poluare la nivelul judeţului nostru, Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman, beneficiara a două staţii
automate de monitorizare a calităţii aerului, incluse în Reţeaua de Monitorizare a
Calităţii Aerului (RNMCA), a înregistrat depăşiri ale valorii limită a pulberilor în suspensie, provocate de traficul rutier sau arderea combustibililor în diferite procese industriale.
Staţia TR-1 (staţie de fond urban) amplasată în municipiul Alexandria, prin care sunt monitorizaţi poluanţii: SO2, NO, NOx, NO2, O3, CO, BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, m-xilen, p-xilen, o-xilen), pulberi în suspensie (PM10) şi parametri meteo (viteza şi direcţia vântului, umiditate relativă, radiație solară, cantitatea de precipitaţii, presiune atmosferică, temperatură).
Şi staţia TR-2 (staţie de trafic) amplasată în municipiul Turnu Măgurele, unde sunt monitorizaţi poluanţii: SO2, NO, NOx, NO2, O3, CO, pulberi în suspensie (PM10) şi
parametri meteo (viteza şi direcţia vântului, umiditate relativă, radiaţie solară,
cantitatea de precipitaţii, presiune atmosferică, temperatură).
În ce priveşte monitorizările orare ale calităţii aerului prin staţiile automate incluse în R.N.M.C.A., în perioada ianuarie – octombrie 2013, acestea au fost în număr totat de 77.573.
Pentru persoanele interesate, datele de calitate a aerului, provenite de la staţiile TR-1 Alexandria şi TR- 2 Turnu Măgurele, sunt prezentate publicului cu ajutorul unui panou exterior amplasat în localitatea Alexandria (intersecţia str. Dunării cu str. Bucureşti) şi a
unui panou interior amplasat la sediul APM Teleorman.
Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) permite agenţiei judeţene, să evalueze, să cunoască şi să informeze în permanenţă publicul, dar şi alte
autorităţi şi instituţii interesate de calitatea aerului; să ia în timp util măsuri prompte pentru diminuarea şi eliminarea episoadelor de poluare sau în cazul unor situaţii de urgenţă; să avertizeze şi să protejeze populaţia în caz de poluare.
De menţionat faptul că, personalul APM Teleorman, efectuează periodic mentenanţa
şi calibrarea manuală a analizoarelor din cadrul celor două staţii automate de
monitorizare TR-1 Alexandria şi TR-2 Turnu Măgurele.
Monitorizarea calităţii aerului prin staţiile automate din cadrul RNMCA a pus
în evidenţă depăşiri ale valori limită la indicatorul pulberi în suspensie cu frecvenţe mici de depăşire.
Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie este produsă de cele mai multe
activităţi umane. Principalele surse potenţiale de poluare cu pulberi în suspensie
sunt reprezentate de traficul rutier, arderea combustibililor, diferite procese
industriale pe fondul condiţiilor meteorologice defavorabile dispersiei (calm
atmosferic).
De la începutul anului şi până în prezent, activitatea Serviciului Avize, Acorduri, Autorizaţii, s-a cuantificat prin emiterea mai multor acte de reglementare, şi anume: 257 de autorizaţii de mediu, emise fără bilanţ de mediu; 44 autorizaţii de mediu revizuite; 13 autorizaţii de mediu transferate; 214 decizii ale etapei de încadrare; opt acorduri de mediu şi 857 de clasări de modificări.

M.M.